Z kalendarium RPO

Goleniowska obwodnica wkracza na plac budowy

„Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113” jest zadaniem realizowanym w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. A to oznacza, że jest to ważna inwestycja tak w skali lokalnej, jak i całego regionu. Ten fakt podkreślała obecność na placu budowy przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, burmistrza Goleniowa Andrzeja Wojciechowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Goleniowa Henryka Zajko, dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Bogdana Krawczyka, reprezentującego Zamawiającego – Województwo Zachodniopomorskie. Wykonawcę na tej uroczystości reprezentował kierownik budowy Henryk Rzepecki. Obecni także byli przedstawiciele Zarządzającego Projektem - firmy Komplet Inwest z Gorzowa Wielkopolskiego, oraz autora projektu – Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM ze Szczecina.

Zanim wbito w ziemię pierwszy symboliczny szpadel, przypomniano, ze właśnie upływa 10 lat starań władz Goleniowa i regionu o rozpoczęcie tej inwestycji. Że budowa obejścia jest możliwa dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na budowę goleniowskiej obwodnicy Województwo Zachodniopomorskie pozyskało bowiem z RPO dofinansowanie w wysokości 15,6 mln zł. Należy podkreślić, że budżet inwestycji istotnie uzupełnia wkład Goleniowa, władze podjęły się sfinansować wszystkie te wydatki, które nie mogą być objęte wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego. To np. wykup gruntów i tym podobne działania.

Budowa wschodniego obejścia Goleniowa to skomplikowane przedsięwzięcie. W zakres robót wchodzą m.in. takie zadania jak:

budowa obwodnicy o długości 3,5 km i szerokości 6,50 m z dwustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości min. 1,5 m;

budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 113 z projektowaną obwodnicą (początek trasy);

budowa ronda na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z drogą powiatową nr 41218 Goleniów – Marszewo;

budowa ronda na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z drogą powiatową nr 41212 (koniec trasy);

budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 2,5 m; budowa dróg wspomagających;

budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową relacji Goleniów – Kołobrzeg; budowa przepustu kolejowego;

usunięcie kolizji drogowych z istniejącym uzbrojeniem: telekomunikacyjnym, z linią napowietrzną WN 110 kV, z linią napowietrzną SN 15 kV i z podziemnymi liniami energetycznymi;

oświetlenie ronda na początku trasy; ustawienie ekranów akustycznych; wycinka drzew kolidujących z trasą;

zagospodarowanie terenu zielenią; wykonanie stałej organizacji ruchu.

Cała inwestycja kosztować ma łącznie blisko 30 milionów zł. Oprócz 15,6 mln zł z RPO WZ, ponad 5 mln zł zarezerwowano na ten cel w budżecie województwa. Gmina Goleniów wyasygnuje natomiast ze swego budżetu około 8 mln zł zł na pokrycie kosztów spoza obszaru wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Galeria

Powiązane projekty

Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113

Województwo Zachodniopomorskie