Z kalendarium RPO

Innowacyjny konkurs podsumowany

Marszałek Olgierd Geblewicz spotkał się podczas konferencji prasowej z trzema beneficjentami zakończonego konkursu dla Poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach powyższego konkursu wpłynęło łącznie 181 wniosków, z których na ocenę ekspercką przekazanych zostało 156 projektów. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 27 projektów, o łącznej wartości  102 857 582,61 zł i kwocie dofinansowania 47 270 871,72 zł.

- W ramach umów beneficjenci zobowiązali się do stworzenia 250 miejsc pracy w naszym województwie i myślę, że to jest bardzo dobry wynik – stwierdził marszałek Olgierd Geblewicz. Mamy świeżą, aktualną i bardzo ciekawą listę rezerwową. Jeżeli będziemy mieli kolejne oszczędności to będziemy się starali wykorzystywać je  na dofinansowanie kolejnych projektów, które dzisiaj mamy na liście rezerwowej – zadeklarował marszałek.

Wnioskodawcami mogły być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem konkursu było dostarczenie pomocy, z przeznaczeniem na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie nowej technologii, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

W ramach konkursu priorytetowo traktowane są projekty, których realizacja jest ściśle związana z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej w sektorze MSP, związane z wdrożeniem technologii z sektora odnawialnych źródeł energii, wpływające na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zakładające wzrost zatrudnienia. Aspekty te są dodatkowo punktowane na ocenie eksperckiej.

- W ramach ocen prowadzonych podczas naboru staraliśmy się premiować firmy, które z jednej strony stawiają na innowacyjność, a z drugiej strony, które konkurują na rynkach ponadregionalnych – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz.

Do udziału w dzisiejszej konferencji prasowej zostali zaproszeni przedstawiciele trzech firm, które zostały wysoko ocenione w ramach konkursu dla Poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie  – spółka FERROPLAST, przedsiębiorstwo POWER-TECH (przedstawiciele nie dotarli na spotkanie) oraz MEBLE MORSKIE Sp. z o.o.

Projekt wnioskodawcy Meble Morskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nosi nazwę „Zakup centrum obróbczego CNC ROVER C EDGE BIESSE – do frezowania, wiercenia i okleinowania wąskich płaszczyzn krzywoliniowych, w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy”. Realizacja projektu polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii w produkcji mebli specjalnego zastosowania, przeznaczonych jako podstawowe wyposażenie statków. Cele zostaną osiągnięte w wyniku wdrożenia do produkcji wielofunkcyjnego centrum obróbczego CNC Rover C Edge Biesse, które jest urządzeniem sterowanym numerycznie, pozwalającym na kompletną obróbkę elementów z drewna, sklejki, ale przede wszystkim płyt drewnopochodnych (MDF i płyt wiórowych). Projekt wiąże się także z zastosowaniem rozwiązań bezpośrednio związanych z ochroną środowiska.

Projekt wnioskodawcy FERROPLAST Zbigniew, Elżbieta, Dawid Rybiccy Spółka Jawna pn. „Nowe technologie kluczem do wzmocnienia pozycji spółki Ferroplast na rynkach zagranicznych” ma na celu wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii do produkcji wyrobów metalowych (w tym nowatorskich, indywidualnie projektowanych opraw LED trzeciej generacji). Inwestycja przyczyni się do pozyskania nowych odbiorców z rynku międzynarodowego jak i rozszerzenia współpracy z dotychczasowymi klientami zagranicznymi m.in. poprzez uruchomienie produkcji elementów pojazdów ciężarowych dla firmy Scania oraz do realizacji celu strategicznego spółki, jakim jest osiągniecie pozycji jednego z pięciu najbardziej elastycznych technologicznie w Europie podwykonawców elementów metalowych dla wielkich koncernów międzynarodowych.

Projekt wnioskodawcy "POWER-TECH" EJMA JANUSZ pn. „Wdrożenie technologii produkcji wycinarek laserowych o przełomowej konstrukcji mechanicznej w skali świata typu SPIDER” ma na celu wyprodukowanie nowej generacji urządzeń do wycinania laserowego blach. Projekt wykorzystuje rozwiązania własnego autorstwa: wynalazek w zakresie konstrukcji sterowania głowicą lasera SPIDER. Dodatkowo w konstrukcji zastosowane zostaną materiały kompozytowe (polimerobeton, włókna węglowe) - możliwość ich wykorzystania w obrabiarkach laserowych to również pomysł Wnioskodawcy. Projekt wiąże się także z zastosowaniem rozwiązań bezpośrednio związanych z ochroną środowiska.

PREZENTACJA NR 1

PREZENTACJA NR 2

Powiązane projekty

Zakup centrum obróbczego CNC ROVER C EDGE BIESSE – do frezowania, wiercenia i okleinowania wąskich płaszczyzn krzywoliniowych, w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy.

Meble Morskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nowe technologie kluczem do wzmocnienia pozycji spółki Ferroplast na rynkach zagranicznych

FERROPLAST Zbigniew, Elżbieta, Dawid Rybiccy Spółka Jawna

Wdrożenie technologii produkcji wycinarek laserowych o przełomowej konstrukcji mechanicznej w skali świata typu SPIDER

POWER-TECH EJMA JANUSZ