Z kalendarium RPO

Inwestujemy w Zachodniopomorski Szlak Żeglarski

6 umów na rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego podpisano dziś (14.06.13 r.) w Szczecinie. Łączna kwota dofinansowania, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, wyniesie ponad 3 miliony złotych. W uroczystym podpisaniu umów udział wzięli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.

Realizacja projektów ma na celu podniesienie atrakcyjności regionu poprzez rozwój infrastruktury turystyki, w tym m.in. portów, przystani i pomostów służących turystyce wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Złożenie podpisów pod dokumentami odbyło na przystani żeglarskiej Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego przy ulicy Przestrzennej.

- To jedne z ostatnich umów jakie podpisujemy w tej perspektywie unijnej w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Tylko w latach 2007-2013 na jego rzecz trafiło ponad 100 milionów złotych z dotacji unijnych. Widać to szczególnie po powstałej infrastrukturze, zmodernizowanej w wyniku realizacji 23 projektów - mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ramach działania 5.1. „Infrastruktura turystyczna” dofinansowanie otrzymają: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu w kwocie 494 211, 57 PLN na adaptację istniejącego budynku dla potrzeb portu jachtowego oraz Marina Kamień Pomorski w wysokości 105 178,53 PLN na drugi etap modernizacji tej mariny.

- To już rok od kiedy funkcjonuje marina w Kamieniu Pomorskim. Rok cennych doświadczeń, który dał nam powody do zadowolenia, ale pokazał, gdzie istnieją braki. Realizacja kolejnego etapu inwestycji pozwoli te luki zapełnić - stwierdziła Prezes „Marina” Kamień Pomorski Edyta Matelska.

Z kolei w ramach działania 6.1. „Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym”, dofinansowanie otrzymały cztery projekty: Gmina Nowe Warpno 1 000 000 złotych na modernizację przystani Gmina Miasto Szczecin 822 120 złotych na budowę sieci zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie, Jacht Klub AZS Szczecin 540 396, 72 złotych na przebudowę ciągów komunikacyjnych i placów postojowych dla jachtów oraz Żegluga Szczecińska 197 600 złotych na zwiększenie atrakcyjności turystycznej przystani przy ulicy Jana z Kolna w Szczecinie.

- Nowe Warpno to bombonierka z coraz lepszym smakiem. To tu, w północno-zachodnim zakątku mapy zaczyna się Polska, a realizacja projektu pozwoli na zwiększenie liczby turystów i żeglarzy przypływających do Nowego Warpna - powiedział Burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga.

- Realizacja projektów ze środków RPO to ważne inwestycje dla Gminy Miasta Szczecin, za które serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi. Powstanie 4 zakątków w rejonie Jeziora Dąbie z jednej strony zwiększy potencjał turystyczny i żeglarski regionu, a także uzupełni inwestycje w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - stwierdził zaś Zastępca Prezydenta Szczecina Bogdan Jaroszewicz.

Najbardziej zawansowane prace trwają obecnie przy inwestycji prowadzonej przez „Żeglugę Szczecińską”, której zakończenie zaplanowano na koniec czerwca 2013 roku. Pozostałe projekty zakończą się w drugiej połowie 2014 roku.

- Wszyscy kochamy Pomorze Zachodnie, dlatego to znakomita wiadomość, że kolejne inwestycje wzbogacą Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - zaznaczył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. - W realizację zaprezentowanych projektów świetnie wpisuje nasze nowe logo województwa, które jest doskonałą promocją regionu i samego szlaku - dodał Andrzej Jakubowski.

Przedsięwzięcia otrzymają dofinansowane w ramach Osi priorytetowej 5 Turystyka, kultura, rewitalizacja, Działania 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki oraz Osi priorytetowej 6 Rozwój funkcji metropolitalnych Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Galeria

Powiązane projekty

Budowa sieci zakątków wodnych w rejonie jeziora Dąbie w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin

Modernizacja Mariny Kamień Pomorski - etap II

Marina Kamień Pomorski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Program Promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Związek Portów i Przystani Jachtowych - Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Przebudowa ciągów komunikacyjnych, placów postojowych dla jachtów oraz założenie monitoringu na terenie przystani Jacht Klub AZS w Szczecinie

Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie

Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego, położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz