Z kalendarium RPO

JESSICA wspiera projekt spółki ALKON

- Dzięki dziś podpisywanej umowie zrewitalizowana zostanie część osiedla Drzetowo-Grabowo, powstaną nowe miejsca pracy, zwiększy się potencjał gospodarczy regionu i atrakcyjność inwestycyjna terenów przyległych do inwestycji – podkreślał wagę projektu spółki ALKON wicemarszałek województwa Wojciech Drożdż podczas podpisania umowy umowa o przyznaniu 5 mln 634 tys. 318 zł pożyczki na wykonanie inwestycji z funduszów Inicjatywy JESSICA.

Dziś, 30 października, w obecności wicemarszałka Wojciecha Drożdża, przedstawiciele Banku Zachodniego WBK S.A., pełniącego w ramach Inicjatywy JESSICA Województwa Zachodniopomorskiego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) podpisali z przedstawicielami firmy ALKON umowę o wsparciu projektu.

Umowa ze spółką ALKON jest już 6 kontraktem w portfelu umów FROM-u Banku Zachodniego WBK. Łącznie udzielono pożyczek w wysokości ponad 55 mln zł.

- To ciekawy projekt, harmonizujący z otaczającą obiekt zabudową – gratulował ALKON-owi Justyn Konieczny, przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego FROM Banku Zachodniego WBK. Jak zaznaczył, cenną wartością instrumentu JESSCA jest jego niekomercyjny charakter i to, że zapewnia finansowanie w długim horyzoncie. – Tak korzystnych warunków przedsiębiorcom nie zagwarantuje żaden bank – stwierdził.

- Tak, rzeczywiście instrument JESSICA jest bardzo atrakcyjnym mechanizmem wsparcia – zgodził się z przewodniczącym prezes Zarządu Biura Ochrony Osób i Mienia ALKON Sp. z o.o., Bronisław Goliński.

Agata Matusiak, przedstawicielka Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w pełni podzieliła te opinie. Jej zdaniem, atrakcyjność tego instrumentu potwierdza fakt, że chcą go wdrożyć kolejne regiony. Na pewno nasze województwo może im służyć za wzór. – Potwierdzam, że województwo zachodniopomorskie jest zdecydowanym liderem nie tylko w kraju, ale i w Europie – powiedziała.

Budowa budynku biurowo-usługowo-handlowego na terenach postoczniowych w Szczecinie to cel projektu Biura Ochrony Osób i Mienia ALKON. Koszt całkowity inwestycji to 9,253 mln zł, pozyskana pożyczka z Inicjatywy JESSICA to 5,634 mln zł. Generalnym wykonawcą jest szczecińska firma CALBUD, która na plac budowy wchodzi lada dzień. Inwestycja pod klucz będzie gotowa za 18 miesięcy.

 

Galeria

Powiązane projekty

Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Europejski Bank Inwestycyjny

Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Europejski Bank Inwestycyjny