Z kalendarium RPO

Kolejne umowy w ramach RPO WZ podpisane

Wicemarszałek Andrzej Jakubowski odwiedził w dniu 20 lipca br. Gminę Karlino oraz Gminę Pełczyce, gdzie złożył swój podpis pod dwoma kolejnymi umowami o dofinansowanie projektów, które są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Pierwsza umowa została podpisana w Karlinie. Gmina Karlino realizuje projekt pt. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. Podpisana przez wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego umowa o dofinansowanie opiewa na kwotę 2 879 060,06 złotych (cała inwestycja będzie kosztować 5 759 120,12 złotych).

W ramach tego projektu planowana jest m.in. budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych objętych Strefą Ekonomiczną, połączonych w sposób bezpośredni z drogą wojewódzką nr 163 i następnie z drogą krajową nr 6 w Karlinie.

Kolejna umowa została podpisana w Pełczycach – tutaj wicemarszałek Andrzej Jakubowski podpisał umowę na kwotę 1 053 789,60 złotych. Dotacja zostanie przeznaczona na realizację projektu pn. „Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce”, za który odpowiedzialna jest Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (wartość całkowita tej inwestycji wynosi 3 403 158,28 złotych).

Powyższy projekt obejmuje swoim zakresem gazyfikację północnej części gminy Pełczyce - wybudowany zostanie gazociąg średniego ciśnienia o łącznej długości 21,33 km, który swoim zasięgiem obejmie Bukwicę, Boguszyny, Lubianę, Lubiankę, Nadarzyn, Brzyczno oraz Płotno.

Obie powyższe inwestycje otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wicemarszałek Andrzej Jakubowski, goszcząc w Karlinie, podpisał także umowę o dofinansowanie projektu „Wspieranie integracji społeczności lokalnej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Krukowo”, który realizowany jest w ramach drugiego dużego programu unijnego – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotacja na tą inwestycję wyniosła 12 114,91 złotych (całkowity koszt 21 114,56 złotych).

Galeria

Powiązane projekty

Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce

Polska Spólka Gazownictwa Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Gmina Karlino