Z kalendarium RPO

Kolejowa modernizacja na regionalnych liniach

Zachodniopomorskie jest drugim po Wielkopolsce regionem, który podpisał umowy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. W niespełna dwa tygodnie po przyznaniu dofinansowania dla kluczowych projektów pn. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów” oraz pn. „Modernizacja regionalnej Linii Kolejowej 403 Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo”, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko podpisał umowy o dofinansowaniu ze środków RPO z Beneficjentem projektów – PKP PLK.
 
- Podpisane dziś umowy mają znaczenie strategiczne – podkreślał marszałek Władysław Husejko. - Pierwsza daje szansę mieszkańcom powiatu wałeckiego, że nie będą jeździć do stolicy regionu przez Piłę. Druga przyniesie udogodnienie osobom korzystającym z Portu Lotniczego.
 
- Zachodniopomorskie jest drugim po Wielkopolsce regionem, który podpisał umowę z PKP PLK – zauważył marszałek. - Muszę przyznać, że przy realizacji tego przedsięwzięcia napotkaliśmy na wiele problemów, ale wszystkie udało się rozwiązać. Cieszę się, że znalazły się środki na wkład krajowy. To pierwszy projekt dofinansowany w 75%, wcześniejsze przeważnie były dofinansowane w 50%.
 
Uroczystość podpisania umowy odbyła się 21 grudnia br. o godz. 12.30 w gabinecie Naczelnego Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie, przy ul. Korzeniowskiego 1.
 
W imieniu PKP PLK podpisy złożyli: Józef Matuszczak – Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie oraz Helena Judkowiak-Gospodarek – Zastępca Naczelnego Dyrektora PKP PLK w Szczecinie ds. Ekonomiczno-Finansowych.
 
Przypominamy, że oba projekty modernizacji linii kolejowych 402 i 403 zostały wpisane na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 676/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w ramach poddziałania 2.1.7 Regionalny transport kolejowy – Schemat A – Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 24 lipca 2008 roku zostały podpisane preumowy na realizację zaplanowanych modernizacji z Beneficjentem projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 19 listopada 2009 r. zakończono pozytywnie weryfikację złożonych wniosków, a 10 grudnia Zarząd Województwa podjał uchwałę o przyznaniu dofinansowania.
 
Całkowity koszt projektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów” wyniesie 67 159 261,20 zł, wysokość dofinansowania to 41 314 095,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast koszt całkowity projektu „Modernizacja regionalnej Linii Kolejowej 403 Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo” opiewa na 24 105 876,30 zł, a przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 14 819 186,00 zł.

Powiązane projekty

Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.