Z kalendarium RPO

Komunikacją miejską w XXI wiek

W poniedziałek, 5 lipca 2010 r., marszałek Władysław Husejko podpisał w Koszalinie kolejne umowy o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Łączna wartość dotacji wynosi ponad 15 milionów złotych.

Umowy zostały podpisane w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie. Marszałek Władysław Husejko złożył swój podpis pod umowami o dofinansowaniu pięciu projektów:

„Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów miejskich” – beneficjentem jest Komunikacja Miejska - Spółka z o. o., wartość dofinansowania wyniosła 3 716 009 złotych. Projekt polega na zakupie 6 nowych autobusów niskopodwoziowych z silnikami diesla spełniającymi najnowsze normy Euro V. Autobusy zastąpią stary tabor, co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i jakości wykonywanych usług.

Kolejnym projektem jest „Zakup nowego taboru autobusowego dla miasta Kołobrzeg” - wartość dofinansowania: 3 754 754 złotych. Beneficjentem jest Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o. W wyniku realizacji projektu zakupionych zostanie 6 nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej, które zastąpią wyeksploatowane autobusy Jelcz. Dzięki tej inwestycji Kołobrzeg – największe uzdrowiskowe miasto w Polsce - jego mieszkańcy, liczni turyści i kuracjusze, otrzymają przyjazny środowisku naturalnemu transport publiczny, spełniający najwyższą jakość techniczną, dostępny dla wszystkich, także dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjentem kolejnych umów jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie, który zrealizuje dwa projekty.  W ramach projektu pn. „Zakup autobusów” (wartość dofinansowania wynosi 6 628 798,46 złotych) zostanie zakupionych 10 nowoczesnych autobusów. W rezultacie zostanie unowocześniony tabor komunikacji miejskiej w Koszalinie, a dzięki ekologicznym silnikom użytym w nowych autobusach, zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska.

Drugi projekt koszalińskiego MZK pt. „Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych” otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 031 058,59 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę budynku istniejącej myjni samochodowej na terenie bazy MZK Koszalin, który zostanie wyposażony w nową automatyczną myjnię 3-szczotkową jednostanowiskową do mycia zewnętrznego m.in. samochodów dostawczych i autobusów. Nowa myjnia będzie energooszczędna oraz nieuciążliwa dla środowiska.

- Bardzo się cieszę, że wszystkie te umowy dotyczą transportu miejskiego – podkreślał marszałek Władysław Husejko – Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego nasza komunikacja miejska wjeżdża w XXI wiek.

Kolejny beneficjent - Miasto Białogard – otrzymał dofinansowanie projektu „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Białogardzie”. Dotacja wyniosła 369 528 złotych i zostanie przeznaczona na utworzenie wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną przy ul. Świdwińskiej w Białogardzie. Jednocześnie boisko wykorzystywane będzie do zajęć wychowania fizycznego przez uczniów białogardzkiego Gimnazjum nr 1. W skład obiektu wchodzić będzie wielofunkcyjne boisko sportowe, boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki oraz dwa boiska do koszykówki. Cały obiekt zostanie ogrodzony odpowiednimi siatkami zabezpieczającymi oraz wyposażony zostanie w zespół reflektorów, które zapewnią odpowiednie światło umożliwiające korzystanie z obiektu sportowego nawet po zmroku.

Wszystkim beneficjentom marszałek Władysław Husejko pogratulował ciężkiej pracy włożonej w przygotowanie wniosków, która zaowocowała zwycięstwem powyższych projektów w konkursach na dofinansowanie prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Galeria

Powiązane projekty

Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Zakup nowego taboru autobusowego dla miasta Kołobrzeg

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Białogardzie.

Miasto Białogard

Zakup autobusów.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów miejskich

Komunikacja Miejska - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością