Z kalendarium RPO

Konferencją zainaugurowali działalność nowego centrum

Za ponad 13 milionów złotych utworzono Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Pomorzu Zachodnim. Powstało ono na Uniwersytecie Szczecińskim. Blisko 8,8 milionów złotych stanowiło wsparcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Jego działalność zainaugurowała dzisiejsza (06.12.br.) konferencja, w której udział wziął wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.

Konferencja składała się z dwóch części. W części oficjalnej odbyły się wystąpienia zaproszonych gości, prezentacja multimedialna nowego centrum oraz odsłonięto tablicę pamiątkową.

- Nie pozostaje mi innego jak tylko pogratulować otwarcia nowego centrum. Cieszę się, że pomocne i w tym przypadku okazało się wsparcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Jestem pod ogromnym wrażeniem możliwości placówki. Imponująco wyglądała jej prezentacja multimedialna, którą można byłoby oglądać jeszcze przez kilka godzin. Liczę, że powstanie centrum to przede wszystkim szansa dla kadry naukowej i studentów oraz współpracy z sektorem przedsiębiorczości na terenie Pomorza Zachodniego - mówił wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego daje możliwość prowadzenia szeroko zakrojonych działań w branży biologii molekularnej i branży biotechnologicznej. Ważnym jego elementem jest stworzenie środowiska dla realizacji projektów innowacyjnych na wysokim poziomie. Służyć ma temu zakupiona, w ramach projektu, nowoczesna infrastruktura funkcjonalno-badawcza.

- Nie kryję satysfakcji związanej z otwarciem nowoczesnego centrum. To zasługa nas wszystkich. Z pewnością skorzysta z niego kadra naukowa i studenci. Pragnę podziękować za wsparcie marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, gdyż bez jego dobrej woli nasze przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia - powiedział JM rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

CBMB to specjalistyczne laboratoria: Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Cytogenetyki i Proteomiki oraz Laboratorium Badan Środowiskowych z Kolekcją Roślin i Bankiem Nasion w Małkocinie. Centrum tworzą katedry: Biologii Komórki, Biochemii, Botaniki i Ochrony Przyrody, Ekologii i Ochrony Środowiska, Mikrobiologii i Immunologii oraz Zoologii Ogólnej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii to drugi pod względem wielkości i ważności projekt uniwersytecki, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju nauki jak i dla rozwoju biologii w regionie. Będzie mieć ono wielkie znaczenie dla pracowników naukowych i studentów, a pomoże w tym znakomita oraz nowoczesna baza sprzętowa - akcentował dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego prof. US Andrzej Zawal.

Ideą powstania nowoczesnej infrastruktury była chęć podniesienia potencjału intelektualnego i gospodarczego na Pomorzu Zachodnim poprzez: intensyfikację badan naukowych na poziomie światowym, wspieranie przedsiębiorczości, w tym rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wykorzystanie bazy laboratoryjnej do badań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych.
 
Funkcjonowanie placówki stworzy również możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonych laboratoriów naukowo-badawczych, pomieszczeń hodowlanych, poletek doświadczalnych i kolekcji nasion, a tym sposobem popyt sektora przedsiębiorstw rolniczych, nasienno-hodowlanych i hodowlanych na technologie zaawansowane w skali globalnej gospodarki zostanie zaspokojony.

- Można powiedzieć, że powstała struktura jest po prostu niezwykła i definitywnie zakończyła okres tzw. „mizerii” sprzętowej. Cieszę się, że mogę kierować istniejącym centrum, choć idea jego powstania to zasługa profesor Agnieszki Popieli oraz przychylności ś.p. marszałka Władysława Husejki - wspomniała kierownik Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii prof. Stanisława Rogalska.

W drugiej części odbyła konferencja naukowa z udziałem pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego i zaproszonych gości m.in. z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz uczelni poznańskich.

Koszt inwestycji, która realizowana była w ramach Osi 1  Gospodarka - Innowacje - Technologie, Działanie 1.2 „Innowacje i transfer  technologii”,  Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura B+R”, wyniósł ponad 13,4 miliona złotych. Wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to kwota blisko 8,8 miliona złotych. Realizacja projektu trwała od maja 2011 roku.

Galeria

Powiązane projekty

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Uniwersytet Szczeciński