Z kalendarium RPO

Kościół św. Jana Ewangelisty odzyskał dawny blask

Uroczysta msza dziękczynna połączona z koncertem muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Collegium Maiorum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczenienie, a następnie zwiedzanie świątyni i prezentacja efektów renowacji kościoła pw. św. Jana Ewangelisty – tak wyglądały uroczystości, które odbyły się w sobotę 14.09.br. Udział w nich wziął wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż.

Prace związane z renowacją wnętrza tego XIV-wiecznego, najstarszego gotyckiego  kościoła w Szczecinie, wznoszonego przez franciszkanów, trwały od stycznia 2012 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 4,4 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to kwota prawie 3,3 milionów złotych.

W ramach realizacji projektu tego unikatowego szczecińskiego zabytku znajdującego się przy ulicy Świętego Ducha, który przetrwał naloty alianckie w czasie II wojny światowej,  przeprowadzono: prace konserwatorskie i modernizacyjne jego wnętrza. Wymieniono posadzki, wykonano system ogrzewania i oświetlenia wewnętrznego, dokonano renowacji ścian i sklepień oraz zamontowano monitoring.

Projekt realizowany był w ramach Osi 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działania 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Obecny projekt był kontynuacją poprzedniej inwestycji realizowanej pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jako unikatowego zabytku na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego”. Również i on otrzymał wsparcie unijne.

Powiązane projekty

Renowacja wnętrza XIV - wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty