Z kalendarium RPO

Lider Transportu Szynowego 2010 dla Województwa Zachodniopomorskiego

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż odebrał dziś Dyplom i Statuetkę „Lider Transportu Szynowego 2010” dla najlepszego samorządu podczas odbywającej się w Warszawie IV Konferencji „Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce - Nowoczesnytabor szynowy szansą rozwoju kolei”, której towarzyszyła uroczystość rozdania nagród w IV już edycji konkursu.
 
Celem konkursu jest promocja firm i instytucji, które swoją działalnością, wyrobami, usługami lub produktami zasługują na szczególne wyróżnienie i naśladowanie, przyczyniając się do rozwoju, poprawy bezpieczeństwa, wzrostu efektywności lub promocji transportu szynowego w Polsce. O przyznaniu nagrody Lidera Transportu Szynowego w poszczególnych kategoriach decyduje Jury w skład, którego wchodzą znani i uznani w środowisku kolejowym naukowcy, eksperci, a także przedstawiciele mediów i branżowych organizacji biznesowych.
 
- Nagroda ta jest ukoronowaniem działań na rzecz rozwoju regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, które w ostatnich latach realizowaliśmy z podległymi nam służbamipowiedział Wojciech Drożdż odbierając statuetkę.
 
Działania na rzecz rozwoju regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego to:
- systematyczny wzrost oferty przewozowej kierowanej do mieszkańców województwa,
- zakup nowoczesnej floty 12 pociągów spalinowych serii SA136,
- odbudowę przewozów kolejowych na liniach niezelektryfikowanych,
- modernizacja linii kolejowych nr 402 i 403, budowa łącznicy kolejowej do Portu Lotniczego w Goleniowie oraz wznowienie ruchu na linii 403 na odcinku Kalisz Pomorski - Wałcz,
- modernizację posiadanego taboru spalinowego.
 
Województwo Zachodniopomorskie nadało sprawie jakości i dostępności regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego jeden z najwyższych priorytetów. Ostatnie lata poświęcono w głównej mierze odbudowie roli transportu kolejowego, czego wynikiem jest unikalna na mapie kraju tendencja zwiększania oferty przewozowej. Praca eksploatacyjna wzrosła od poziomu 3,935 mln pockm w roku 2005 do 5,996 mln pockm w roku 2010, a ilość pasażerów korzystających z pociągów osiągnęła w skali roku 8 mln osób.
Sukces w zakresie zapewnienia dostępności transportu kolejowego wymagał kontynuacji działań, w kierunku wzrostu standardu i skrócenia czasu przejazdów. Naturalnym dopełnieniem stał się zakup 12 pojazdów SA136 o łącznej wartości blisko 180 mln zł brutto. Umowę na dostawę pierwszych 10 szt. pojazdów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zawarto z firmą PESA w dniu 19.01.2010r. Dnia 18.09.2010r. zawarta została umowa na realizację zamówienia uzupełniającego obejmującego dostarczenie kolejnych 2 pojazdów SA136 finansowanych ze środków zagwarantowanych województwom w związku z usamorządowieniem Przewozów Regionalnych, tj. z rezerwy celowej budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Do końca września 2010r do eksploatacji wprowadzono już 8 spośród zamówionych łącznie 12 pojazdów SA136. Pozostałe 4 będą sukcesywnie dostarczane do końca lutego 2011 r. Trzeba podkreślić, że jest to jeden z nielicznych przypadków zakupu przez województwo tak dużej i jednolitej floty pojazdów.
Oczekuje się, że ujednolicenie taboru będzie skutkowało usprawnieniem ich eksploatacji i znacznym obniżeniem kosztów utrzymania. Zakupiony tabor charakteryzuje się dużą pojemnością podróżnych (157 miejsc siedzących) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu podróży (komfortowe fotele zapewniające odpowiednią ilość miejsca, klimatyzacja, udogodnienia dla niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi, system informacji audiowizualnej itp.) i najwyższych norm w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi środowiskowe stawiane z zakresie emisji spalin i hałasu.
 
Obecnie prowadzone są już przygotowania do inwestycji, których celem będzie zabezpieczenie taboru do obsługi linii zelektryfikowanych. W bieżącym roku województwo realizuje jednocześnie zadania w zakresie modernizacji posiadanych pojazdów SA103 i SA109, które w odczuwalny sposób polepszą komfort podróży.
 
Poprawie dostępności transportu kolejowego służyło również wpisanie do RPO WZ projektów modernizacji linii kolejowych nr 402 i 403. Z danych PKP PLK wynika, że stanowią one ok. 20% długości linii objętych w Polsce modernizacją w ramach RPO na lata 2007-2013. Działania te pozwolą m.in. na przywrócenie zlikwidowanego w 2001r połączenia kolejowego pomiędzy Wałczem a stolicą województwa, stwarzając tym samym możliwość uruchomienia bezpośredniego połączenia Szczecin-Piła. Dla poprawy dostępności komunikacyjnej województwa istotnym elementem będzie budowa łącznicy kolejowej do Portu Lotniczego w Goleniowie. Jej budowę zaplanowano w związku z modernizacją linii kolejowej nr 402. Planowany okres zakończenia inwestycji przypada na rok 2013. Jeszcze kilka lat temu połączenia realizowane na trasach niezelektryfikowanych, w tym na linii 402, zagrożone były likwidacją. Utrzymanie ruchu możliwe było w głównej mierze dzięki pozyskanym przez województwo od kolei niemieckich używanym pojazdom SA110. Z uwagi na wyeksploatowanie (ich wiek przekracza 40 lat) są one aktualnie wycofywane z eksploatacji.
 
Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Forum Transportu Szynowego, Politechnikę Warszawską oraz czasopismo„Transport i Komunikacja” pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego, Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Kolejnictwa i Transportowego Dozoru Technicznego.

Galeria

Powiązane projekty

Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

WYKONANIE I DOSTAWA 10 SZTUK AUTOBUSÓW SZYNOWYCH O NAPĘDZIE SPALINOWYM WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, STANOWIĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 20 % WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

Województwo Zachodniopomorskie