Z kalendarium RPO

Marszałek podpisuje kolejne umowy z RPO

W najbliższych dniach marszałek Władysław Husejko podpisze pięć kolejnych umów o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

5 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie marszałek Władysław Husejko złożył swój podpis pod trzema umowami o dofinansowaniu następujących inwestycji:

  • Gmina Stepnica realizuje projekt „Rozbiórka i dobudowa przybudówki do Gimnazjum w Stepnicy wraz z zakupem środków dydaktycznych” – dotacja wyniosła 217 218,16 złotych. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
  • Gmina Barlinek – „Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki”, dotacja w wysokości 1 715 413,83 złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach Działania 5.3 Ścieżki rowerowe.
  • Gmina Maszewo – „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Darż-Maszewo, Dębice-Maszewo” – dofinansowanie w wysokości 10 450 035,58 złotych. Projekt w ramach Działania 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

Kolejne dwie umowy zostały podpisane 6 sierpnia br. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie. Będą to:

  • Gmina Postomino – „Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem wyposażenia” – wysokość dotacji: 1 604 997,64 złotych. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
  • Złocieniecki Ośrodek Kultury – „Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocieńcu” – dotacja w kwocie 1 469 519,42 złotych. Inwestycja realizowana w ramach Poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej.

Wszystkie powyższe projekty wdrażane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Galeria

Powiązane projekty

Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki

Gmina Barlinek

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Darż - Maszewo, Dębice - Maszewo.

Gmina Maszewo

Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem wyposażenia

Gmina Postomino

Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocieńcu

Złocieniecki Ośrodek Kultury

Rozbiórka i dobudowa przybudówki do Gimnazjum w Stepnicy wraz z zakupem środków dydaktycznych

Gmina Stepnica