Z kalendarium RPO

Miliony na modernizację ulicy Narutowicza i Potulickiej

Dwie ważne szczecińskie ulice: Narutowicza i Potulicka, doczekają się modernizacji. Dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 najpóźniej w roku 2015 kierowcy będą mogli skorzystać z wyremontowanych obu ciągów komunikacyjnych. Umowę w tej sprawie podpisali w czawartek (26.09.br) marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i prezydent Szczecina Piotr Krzystek.Ulice Narutowicza i Potulicka to jedne głównych ciągów komunikacyjnych w centrum miasta, które od dawna wymagały gruntownej modernizacji. To w ich okolicach znajdują się istotne dla miasta i regionu instytucje m.in. sądy, areszt śledczy, gmach policji i wojsko. W wyniku aktualizacji indykatywnej listy projektów indywidualnych oraz przeprowadzonym konsultacjom społecznym, projekt związany z przebudową obu ulic otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a zmiany w końcu staną się faktem. - Dyskusja jak znaleźć środki na tę inwestycję trwała dosyć długo. Pan prezydent werbalizował potrzebę realizacji tego zadania, jako priorytetowego dla Szczecina i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, od dawna. Jesteśmy właściwie na finiszu obecnej perspektywy unijnej, a większość środków jest już rozdysponowana. Jednakże deklarowałem, że w przypadku kiedy znajdą się oszczędności to zadanie to ma szansę realizacji. W wyniku oszczędności przy budowie między innymi trasy północnej, udało się ostatecznie dofinansować szczecińską inwestycję. Ułatwił to dodatkowo dobry kontakt oraz podjęcie chociażby procedur przetargowych na prace budowlane. Dziś zadanie posiada zarówno montaż finansowy jak i wykonawcę - akcentował marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Koszt całkowity inwestycji wyniesie ponad 37 milionów złotych. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi 2 – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działania 2.1 – Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałania 2.1.3 – Drogi w miastach na prawach powiatu, to blisko połowa tej kwoty czyli 18 milionów złotych. W ramach prac przewidziano przebudowę ulicy Potulickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Narutowicza do pętli tramwajowej oraz remont ulicy Narutowicza od skrzyżowania z ulica Potulicką do ulicy 3 Maja. Modernizacji poddana zostanie nawierzchnia obu ulic, torowisko tramwajowe, chodniki wraz infrastrukturą naziemną i podziemną. - Cieszymy się, że możemy podpisać dziś umowę umożliwiającą modernizację obu szczecińskich ulic. Podpiszemy właściwie dwa porozumienia. Drugie z wykonawcą inwestycji firmą Energopol S.A. To ważne i kosztowne zadanie inwestycyjne, które bez wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego nie mogłoby zostać zrealizowane. Obie ulice mają, podobnie jak zmodernizowana wcześniej ulica Arkońska, znaczenie ponaddzielnicowe, dlatego dla mieszkańców Szczecina jest to inwestycja szalenie istotna - powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Realizację inwestycji, która zwiększy bezpieczeństwo i komfort podróżowania oraz podniesie integralność komunikacyjną centrum Szczecina zapewniając w tym miejscu płynność transportową, zaplanowano na lata 2013-2015. - To nie pierwsza realizacja zadania przez naszą spółkę na rzecz Szczecina. Podobnie jak wcześniejsze inwestycję i tę będziemy realizować z należytą starannością oraz sumiennością. Jesteśmy w pełni zmobilizowani do działań, aby pracę modernizacyjne zakończyć najpóźniej za 24 miesiące  - podkreślił dyrektor Energopol S.A Marcin Konarzewski.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa ulic: Potulicka-Narutowicza w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin