Z kalendarium RPO

Nowa linia energetyczna dla Mirosławca i Czaplinka

Zakończyła się budowa linii napowietrznej 110 KV w Mirosławcu i Czaplinku. Inwestycję przeprowadził ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Blisko  6 milionów złotych stanowiło wsparcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oficjalny odbiór inwestycji odbył się w poniedziałek, 13 stycznia br., w Mirosławcu. Udział w nim wzięli: wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i prezes zarządu ENEA S.A. Krzysztof Zamasz.

W ramach projektu, który znajdował się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych, wybudowana została, wzdłuz drogi wojewódzkiej nr 177, dystrybucyjna linia napowietrzna o długości prawie 28 kilometrów i napięciu 110 kV.

- Dzięki przeprowadzonym dotąd, przez ENEA Operator, inwestycjom na terenie Pomorza Zachodniego, w które jako samorząd województwa zaangażowaliśmy środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, udało się zbudować przewagę konkurencyjną nad innymi regionami w Polsce. Pozwala to na postrzeganie Pomorza Zachodniego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom i prowadzonym przez nich biznesów. Realizacja przedsięwzięć tego typu to zarówno podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego jak i poziomu oraz standardu życia jego mieszkańców - mówił marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Linia stanowi połączenie pomiędzy Głównym Punktem Zasilania (GPZ) w Mirosławcu i Czaplinku zapewniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne dla powiatu wałeckiego i drawskiego. Ograniczeniu ulegnie również czas przerw w dostawach energii elektrycznej. Przed realizacją inwestycji, cały obszar zasilany był tylko jedną linią 110 kV wybudowaną w 1968 roku.

- Energetycy to dziś ta grupa społeczna, która wyjątkowo starannie dba o rozwój infrastruktury w Polsce, Najlepszym tego dowodem jest dzisiejsze wydarzenie. Dzięki możliwościom uczestniczenia w otwarciach tego typu, jestem głęboko przekonany, że nie można sobie obecnie wyobrazić codziennego życia bez wody i właśnie energii elektrycznej. W tej sytuacji gratuluję beneficjentowi realizacji zadania, a marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi słuszności decyzji o wsparciu projektu - powiedział wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

W wyniku zakończenia zadania dostęp do wybudowanej sieci uzyska, zgodnie z założeniami, 60 tysięcy osób. To przede wszystkim mieszkańcy i turyści powiatu wałeckiego i części powiatu drawskiego.

- Dzisiejszy odbiór inwestycji to impuls do dalszych działań. Jako grupa ENEA pełnimy bowiem rolę służebną dla mieszkańców, ale jesteśmy też spółka giełdową. Powodzenie kolejnej inwestycji na terenie Pomorza Zachodniego, nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy jednym z największych beneficjentów środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w sferze energetycznej, dlatego zachęcać będziemy inne grupy energetyczne do sięgania po takie właśnie wsparcie. Panie Marszałku, serdecznie dziękuję za dotychczasową pomoc i liczę na poparcie dla naszych działań w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - podkreślił prezes zarządu ENEA S.A. Krzysztof Zamasz.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ostatecznie 19 800 000 złotych. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to kwota 5 811 600 złotych. Realizacja zadania, którego wykonanwcą była olsztyńska spółka Eltel Networks, trwała od stycznia 2013 roku.

Projekt zrealizowany został w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działania 2.2 „Lokalna infrastruktura energetyczna”, Poddziałanie 2.2.1 „Sieci elektroenergetyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W roku 2013 ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zakończyła dwie, inne, ważne inwestycje na terenie Pomorza Zachodniego. Była to modernizacja stacji transformatorowej w Morzyczynie koło Kobylanki, w powiecie stargardzkim oraz budowa stacji elektroenergetycznej wraz z linią zasilającą - Główny Punkt Zasilania Wałcz-Północ w Wałczu.

Galeria

Powiązane projekty

Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ w m. Mirosławiec i Czaplinek

ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością