Z kalendarium RPO

Nowa ścieżka rowerowa połączy Pyrzyce z Brzeskiem

Nowa ścieżka rowerowa, która powstanie na odcinku od ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach do granic miasta w miejscowości Brzesko, połączy obie miejscowości. A wszystko za sprawą wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Uroczyste podpisanie umowy, z udziałem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i burmistrza Pyrzyc Jerzego Marka Olecha, na realizację inwestycji odbyło się dziś (09.09.br.) w Pyrzycach.

Koszt całkowity projektu wyniesie 3 765 434,54 złotych, a maksymalne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to 2 747 095,60 złotych.

Dzięki unijnemu wsparciu powstanie ścieżka rowerowa na istniejącym nasypie po rozebranej linii kolei jednotorowej. Początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Ciepłowniczą w Pyrzycach. Koniec trasy, której długość to blisko 9 kilometrów, wyznaczona została w obrębie Brzeska.

- Panie Marszałku, serdecznie dziękuję za udzielone wsparcie, bowiem pozyskane środki umożliwią nam realizację drugiego etapu inwestycji, której pierwszą część gmina przeprowadziła jeszcze w poprzedniej kadencji. Realizacja zadania to również spore wyzwanie oraz obciążanie, na które jesteśmy organizacyjnie i finansowo gotowi. Dołożymy wszelkich starań, aby z przyszłej inwestycji już w następnym roku mogli korzystać mieszkańcy miasta, gminy, powiatu oraz odwiedzający nas turyści - podkreślił burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech.

Inwestycja jest kolejnym etapem zrealizowanego już projektu tj. ścieżki rowerowej, której trasa przebiegała od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach.

Efektem końcowym pierwszego etapu inwestycji było włączenie trasy do regionalnej sieci ścieżek rowerowych „Tysiąca Jezior” przechodzących kolejno przez gminy: Przelewice, Barlinek, Lipiany, Myślibórz, Dębno, oraz „Trasy Nadodrzańskiej” przechodzącej przez gminę Gryfino, Chojna, Mieszkowice, które tworzą integralną całość ze szlakiem nadodrzańskim biegnącym po stronie niemieckiej.

Na fragmencie obszaru, przez który prowadzić będzie planowana inwestycja przebiega jeden z korytarzy ekologicznych. Korytarz stanowi enklawę ptaków wodnobłotnych wraz z derkaczem, kulikiem i stanowiskiem orła bielika. Znajdują się tu również miejsca m.in. wieś Mechowo, bogate w cenne zasoby przyrodnicze np. dęby, jesiony i klony. Nowa ścieżka ułatwi dostęp do naturalnych szlaków turystycznych w kierunku jeziora Miedwie prowadzących przez Ogród Dendrologiczny w Przelewicach aż do Puszczy Barlineckiej.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników zaplanowano montaż znaków pionowych oraz znaków poziomych. Posadzone zostaną żywopłoty na odcinku miejskim i poręcze stalowe oddzielające użytkowników ścieżki od drogi. Ponadto zakupione zostaną 4 stojaki dziesięciostanowiskowe na rowery, które zostaną ustawione na ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach oraz w Mechowie, Letninie i Brzesku.

- Cieszę się podwójnie, że dzisiaj możemy podpisać umowę na realizację niezwykle ważnego zadania, jakim jest budowa kolejnego etapu ścieżki rowerowej w gminie Pyrzyce. Przypomnę tylko, że projekt początkowo znajdował się na liście rezerwowej, ale dzięki uporowi i konsekwencji burmistrza Pyrzyc Jerzego Marka Olecha ostateczenie mogło dojść do podpisania umowy związanej z dofinansowaniem tego właśnie zadania. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że jazda rowerem stała się modna i jest to jeden z najbardziej popularnych sposobów na aktywne spędzanie wolnego czasu. Ważne, że odpowiedzialnie myślicie o podnoszeniu jakości życia mieszkańców, dlatego głęboko wierzę, że ścieżka ta będzie przez nich dobrze i często użytkowana. Liczę, że już na przyszłe wakacje będziemy mogli umówić na wspólną jazdę rowerem, a tym sposobem na odbiór ścieżki. Ufam, że projekt będzie dobrym prognostykiem na przyszłość dla gminy. Życzę pomyślnego i terminowego przeprowadzenia realizacji inwestycji - stwierdził marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  

Zakończenie inwestycji przewidziano na czerwiec 2014 roku. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi 5. Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe.

Powiązane projekty

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłownicza do granic gminy Pyrzyce w miejscowości Brzesko

Gmina Pyrzyce