Z kalendarium RPO

Nowa zajezdnia i autobusy dla Świnoujścia

W Świnoujściu pojawi się dziesięć nowych autobusów oraz wybudowana zostanie zajezdnia autobusowa – taki będzie efekt podpisanych dziś w Świnoujściu umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Chodzi o projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego.

Podpisane dziś przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejkę umowy o dofinansowaniu dotyczą dwóch projektów, których beneficjentem jest Komunikacja Autobusowa Spółka z o.o.:

  • „Rozwój i poprawa jakości komunikacji pasażerskiej w Świnoujściu poprzez zakup taboru autobusowego” – dofinansowanie wyniosło 6 673 131,81 złotych,
  • „Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – dotacja w kwocie 14 688 094,91 złotych.

Prezes spółki Komunikacja Autobusowa Kazimierz Rejmus, dziękując marszałkowi, mówił:

- To był najwyższy czas na wymianę taboru w naszym mieście. Nasz najstarszy autobus ma już 24 lata, czyli tyle samo ile ma mój syn - żartował.

- Jestem przekonany, że nowe autobusy i zajezdnia będą długo służyć nie tylko mieszkańcom Świnoujścia, ale także turystom, którzy licznie odwiedzają to piękne miasto –  powiedział marszałek Władysław Husejko po podpisaniu umowy.

Galeria

Powiązane projekty

Rozwój i poprawa jakości komunikacji pasażerskiej w Świnoujściu poprzez zakup taboru autobusowego

Komunikacja Autobusowa SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Komunikacja Autobusowa SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ