Z kalendarium RPO

Nowe komunikacyjne oblicze centrum Świnoujścia

Nowe ulice, plac, fontannę, chodniki, ścieżki rowerowe i przystanki będzie mieć, dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego, Świnoujście. Dofinansowanie projektu kwotą blisko 6 milionów złotych zmieniło oblicze centrum tego nadmorskiego kurortu. W dzisiejszym uroczystym otwarciu inwestycji (29.05.br.) udział wziął Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Świnoujście planowało realizację projektu od wielu lat, a wzmożony ruch samochodowy i turystyczny był jednym z głównych powodów podjęcia decyzji o zmianie oblicza śródmieścia tego jednego z najbardziej znanych na Pomorzu Zachodnim uzdrowiska. W sumie zmodernizowano 7 ulic i plac, przebudowano 1,3 kilometra dróg gminnych i powiatowych oraz wyremontowano zatoki i przystanki komunikacji miejskiej. 

 - Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj mamy w tym miejscu coś zupełnie nowego. To fragment centrum miasta, który w żaden sposób nie różni się od tego jakie możemy zobaczyć w dzielnicy nadmorskiej. W sposób szczególny dziękuję Panu Marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi. Nasz projekt otrzymał wsparcie z RPO w wysokości 5 987 550 złotych. Wierzę, że ta inwestycja będzie przez długie lata służyła mieszkańcom Świnoujścia oraz turystom odwiedzającym nasze miasto - stwierdził Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Dodatkowo w ramach inwestycji wybudowano lub przebudowano prawie 3 kilometry ścieżek rowerowych, wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie, dokonano nowych nasadzeń zieleni oraz usprawniono organizację ruchu drogowego w tym miejscu miasta. Zmiany te pozwolą nie tylko na oszczędność w czasie przewozów pasażerskich i towarowych, ale przede wszystkim zmniejszą o ponad 51% liczbę wypadków drogowych.

 - Ogromną przyjemnością dla mnie jest fakt, iż każda moja wizyta w Świnoujściu spowodowana jest kolejnym ważnym wydarzeniem w historii miasta. Bardzo się cieszę się kiedy dostrzegam, że nie tylko dzielnica nadmorska, ale również centrum, które służy mieszkańcom, dzisiaj uzyskuje tak piękny kształt. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji i życzę, aby to miejsce służyło Wam mieszkańcom, abyście spędzali tu miłe, a przede wszystkim rodzinne chwile - podkreślił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Uroczystość otwarcia przebudowanego centrum komunikacyjnego miasta połączono właśnie z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców. Nie zabrakło występów m.in. Orkiestry 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, solistów Studium Piosenki Miejskiego Domu Kultury oraz zespołów tańca nowoczesnego: ATU II i Island Jumpers. Dla najmłodszych przygotowano „Kolorowe Miasteczko” z atrakcjami takimi jak warsztaty podstaw pantonimy, kroków klauna, woltyżerki talerzami, konkurencje sprawnościowe i salon plastyczny.

Całkowity koszt projektu, którego realizacja rozpoczęła się w lutym 2011 roku, to kwota 16 746 034 PLN. Dofinansowanie ze środków RPO wyniosło 5 987 550 PLN.

Inwestycja była realizowana w ramach Osi 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu

Gmina Miasto Świnoujście