Z kalendarium RPO

Nowoczesne autobusy w PKS Szczecinek dzięki wsparciu RPO

Nowoczesnymi autobusami będzie woził swoich pasażerów PKS w Szczecinku. Uroczystości związane z oficjalnym przekazaniem ich do użytku odbyły się w sobotę, 28.09.br. Inwestycja otrzymała wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Udział w nich wziął m.in. wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.

W efekcie realizacji inwestycji zakupionych zostało 7 autobusów, w tym 2 autobusów 39-miejscowych oraz 5 autobusów 33-miejscowych. Nowy tabor zastąpi ten poprzedni, mocno wyeksploatowany.

Nowoczesne pojazdy, w których zastosowane rozwiązania technologiczne będą zgodne w wszelkimi wymogami wynikającymi z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska, wyposażone będą w silniki spełniające co najmniej normę zanieczyszczeń EURU (V) 5.

Projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowania międzymiastową publiczną komunikacją autobusową w powiecie szczecineckim oraz ułatwi i przyspieszy transport do pracy, szkół czy też ośrodków medycznych. 

Koszt realizacji zadania, pn „Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów”, wyniósł blisko 3,7 miliona złotych. Wsparcie z RPO WZ na lata 2007-2013 to suma prawie 2,4 miliona złotych. 

Inwestycja była realizowana w ramach Osi 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa, Podziałanie 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W dzisiejszych uroczystościach, obok wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego, udział także wzięli: radny Województwa Zachodniopomorskiego Adam Wyszomirski, burmistrz SzczecinkaJerzy Hardie-Douglas, starosta szczecinecki Krzysztof Lis i prezes szczecineckiego PKS Włodzimierz Tosik.

Galeria

Powiązane projekty

Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością