Z kalendarium RPO

Nowy park dla Świnoujścia

W_piątek 13 września br. w Świnoujściu, z udziałem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  Olgierda Geblewicza i prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza otwarty został nowy park. Jego przebudowa zrealizowana została dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Prace budowlane trwały od sierpnia 2012 roku.

Obiekt powstał przy ulicy Chopina na obszarze dawnego cmentarza. Jego założeniem było podniesienie jakości przestrzeni publicznej. Otoczony jest zabudową mieszkalną i usługową. Realizacja inwestycji ma zachęcić potencjalnych przedsiębiorców do rozszerzania swoich działalności.

- Bardzo lubię przyjeżdżać do Świnoujścia. Tu co chwilę powstaje coś nowego. Niedawno byłem na otwarciu nowej mariny, potem na oddaniu do użytku nowego Placu Wolności, a teraz jestem tu, w tym nowoczesnym parku - powiedział marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - To jeszcze jednak nie koniec, bowiem kolejny projekt dotyczący budowy zadaszenia świnoujskiego amfiteatru został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Województwa Zachodniopomorskiego. Oznacza to, że już w przyszłym roku inwestycja będzie mogła się rozpocząć - dodał Olgierd Geblewicz.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł ponad 4,2 miliona złotych. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to suma blisko 2,1 miliona złotych.

Przebudowa parku zakładała wzbogacenie jego funkcji o elementy służące wypoczynkowi i rekreacji osób w różnych przedziałach wiekowych. Na jego terenie zostały zamontowane drewniane ławki, leżanki, pojemniki na odpadki oraz tablice informacyjne. Przewidziano również stoliki i siedziska do gry w szachy oraz stoły i siedziska do gry w karty (pod altanami).

W parku znajduje się również budynek obsługi, w którym są toalety oraz wielofunkcyjna sala z przeznaczeniem na prezentacje, lekcje w terenie dla szkół i  stowarzyszeń. Wszystkie pomieszczenia budynku posiadają swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

- Dziękuję Panu Marszałkowi za wsparcie finansowe tej inwestycji. Dziękuje też projektantom, wykonawcom i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kolejnego ładnego zakątka naszego miasta - stwierdził prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - Wierzę, że będzie on służyć nam mieszkańcom i naszym gościom przez wiele lat - zaznaczył prezydent Świnoujścia.

W południowo-zachodniej części obiektu, w odosobnionym miejscu, ze względu na dawny charakter parku, zaplanowano miejsce pamięci w postaci ściany o wymiarach 20m x 0,80m, na której zamontowane zostaną trzy tablice symbolizujące trzy wyznania.

Projekt był realizowany w ramach Osi 5. Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.5. Rewitalizacja, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa Parku przy ul. Chopina w Świnoujściu

Gmina Miasto Świnoujście