Z kalendarium RPO

O drogach w Szczecinku

We wtorek 4 października 2011 odbyła się uroczystość symbolicznego oddania inwestycji drogowych zrealizowanych w Szczecinku w ciągu ostatnich dwóch lat.

W  tym okresie, miasto, powiat, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, wydali na te inwestycje w sumie ponad 121 mln zł. Dużą część funduszy pozyskano ze środków zewnętrznych, zwłaszcza z Regionalnego Programu Operacyjnego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czy projektu Civitas Plus Renaissance.

Wydarzenie rozpoczęło się od spotkania w ratuszu, na które przybyli m.in. poseł Wiesław Suchowiejko, wicemarszałek województwa Andrzej Jakubowski, radni wszystkich szczebli samorządu, przedstawiciele spółek komunalnych, instytucji państwowych, firm projektowych i budowlanych. Goście obejrzeli film o inwestycjach drogowych zrealizowanych na terenie miasta. Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas i starosta Krzysztof Lis w swoich prezentacjach multimedialnych przedstawili poszczególne inwestycje – ich zakres, koszt, wykonawców. Swoje wystąpienia, wsparte wyświetlanymi slajdami, mieli także: dyrektor ZZDW Bogdan Krawczyk, dyrektor GDDKiA O.Szczecin Mariusz Mierzwa oraz wiceburmistrz Daniel Rak.

Po prezentacjach, goście przeszli z ratusza do pobliskiego ronda Mariana Golińskiego. Tam, sylwetkę zmarłego, wieloletniego burmistrza Szczecinka i posła, którego imieniem nazwano rondo, przedstawił Janusz Rautszko. Następnie proboszcz parafii mariackiej ks. Piotr Jesionowski odmówił modlitwę i poświęcił obiekt. Aktu symbolicznego przecięcia wstęgi na rondzie dokonali: dyrektor Bogdan Krawczyk, starosta Krzysztof Lis, burmistrz Jerzy Hardie-Douglas i córka Mariana Golińskiego – Małgorzata.

Następnie, goście wyruszyli ekologicznymi autobusami w objazd miasta, podczas którego mieli możliwość zapoznania się „w terenie” z prezentowanymi wcześniej inwestycjami.

Przypomnijmy - rondo im. Mariana Golińskiego zostało zmodernizowane w ramach projektu „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek”, który dofinansowany został z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Galeria

Powiązane projekty

Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek

Powiat Szczecinecki