Z kalendarium RPO

Odrzański chrzest trzech jednostek

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnego do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych”. Trwała ona od września 2011 roku. W realizacji zadania pomogły środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Prezentacja nowego sprzętu połączona z chrztem jednostek „Podjuchy”, „Gozdowice” i „Widuchowa” odbyła się dziś, w piątek, 20 grudnia br., przy nabrzeżu Kapitanatu Portu w Szczecinie. W wydarzeniu udział wzięli wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego: Wojciech Drożdż i Andrzej Jakubowski.

Inwestycja, prowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, składała się z dwóch głównych działań. Były to:
a/ zakup nowych jednostek pływających wraz z ich wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt nawigacyjno-hydrograficzny, w tym 3 roboczych zestawów pchanych czyli 3 statków i 3 barek pchanych oraz 3 statków wyposażonych w lekki żuraw hydrauliczny do samodzielnej pracy z możliwością wykonywania prac inspekcyjno-kontrolnych i pomiarowych.
b/ zakup specjalistycznego sprzętu nawigacyjno-hydrograficznego i oprogramowania, w tym radaru rzecznego, zestawu hydrograficznego do wykonywania sondowań, 3 urządzeń AIS do współpracy
z systemem RIS, 1 sztuki specjalistycznego oprogramowania biurowego do postprocesingu i obróbki zbieranych w terenie danych.

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie staje się od dziś jednym z największych armatorów żeglugi śródlądowej w tej części kraju, a nowe jednostki pomogą w budowaniu Odrzańskiej Drogi Wodnej. To marzenie nas wszystkich, które jak widać może się ziścić. Myślę, że nowe jednostki służyć będą nie tylko bezpieczeństwu, a już niedługo Odrzańska Droga Wodna będzie obsługiwania od Szczecina - powiedział wiceministrem ochrony środowiska Stanisław Gawłowski.

Specjalistyczny sprzęt został już zamontowany i uruchomiony na obecnie funkcjonujących jednostkach pływających, a w siedzibie beneficjenta dodatkowo zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem na statkach.

- Jestem niezwykle szczęśliwy widząc efekt zrealizowanego zadania. To przykład dobrego wykorzystania środków budżetu państwa i środków unijnych. Dzisiejsze oddanie do użytku 3 jednostek to dowód, że potrafimy jako samorząd województwa konstruować budżet, myśląc przede wszystkim o inwestycjach, i należycie je wydatkować. To wielki dzień dla nas wszystkich. Wierzę, że nowe osprzętowanie znacząco pomoże w utrzymaniu toru wodnego na Odrze - podkreślił wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.

W wyniku realizacji projektu powstały 3 uzupełniające się jednostki pływające „Podjuchy”, „Widuchowa”
i „Gozdowice”. Po oficjalnym, piątkowym chrzcie trafią one do nadzorów wodnych RZGW na terenie Pomorza Zachodniego: w Szczecinie, Widuchowej i Gozdowicach. Matkami chrzestnymi jednostek zostały: Jolanta Bukowska („Podjuchy”), Elżbieta Marszałek („Widuchowa”) oraz Teresa Błaszczak („Gozdowice”).

- Dziękuję matkom chrzestnym za trud i przyjęcie na siebie odpiowiedzialnego obowiązku. Jesteśmy, jako Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, tylko ogniwem w całej machinie. Nie mniej jednak serdecznie dziękuję za wsparcie realizacji zadania zarówno stronie rządowej jak i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego - podsumował dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Andrzej Kreft.

Projekt realizowany był w ramach Osi 2. „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.5 „Wzmocnienie portów morskich i rzecznych”. Jego koszt wyniósł ponad 27,5 miliona złotych. Prawie 12 milionów pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Powiązane projekty

Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnego do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie