Z kalendarium RPO

Ostatnie dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego w 2010 roku

W czwartek, 30 grudnia br., marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Andrzej Jakubowski podpisali ostatnie w tym roku umowy o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Marszałek Olgierd Geblewicz odwiedził w czwartek Goleniów, gdzie złożył swój podpis pod umowami o dofinansowaniu dwóch projektów z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ:

  • Gmina Goleniów realizuje projekt „Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym”, przyznana dotacja wyniosła 11 188 700,27 złotych. W jego ramach planuje się budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z obiektami towarzyszącymi i rurociągiem tłocznym. System odwodnienia będzie zapewniał odbiór wód deszczowych z północno-zachodniego obszaru Goleniowskiego Parku Przemysłowego, bez powodowania podtopień nawet przy deszczach wieloletnich pojawiających się raz na 10 lub więcej lat.
  • Gmina Stepnica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stepnicy” – dotacja wyniosła 4 982 861,16 złotych. Realizacja projektu zakłada m.in. przebudowę nabrzeży Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stepnicy z zachowaniem istniejącej linii brzegowej poprzez wymianę skorodowanej ścianki szczelnej. Dodatkowo w ramach przebudowy Basenu Kolejowego zostanie dokonana wymiana pachołów cumowniczych oraz odbojnic, pogłębienie Basenu oraz modernizacja nawigacyjnych świateł wejściowych do Basenu. Projekt stanowi kompleksowe zadania zmierzające do diametralnej poprawy przepustowości oraz zdolności przeładunkowej Basenu Kolejowego, przyczyniając się tym samym do rozwój infrastruktury portowej, która wpłynie na poprawę oraz rozszerzenie usług transportowych w województwie zachodniopomorskim.

Tego samego dnia, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich, marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Andrzej Jakubowski podpisali ostatnie w tym roku umowy w ramach RPO WZ. Tym razem dotacje trafiły do pięciu przedsiębiorstw z naszego regionu:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, które realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzeń dźwigowych w firmie PUHP PILAWA” – dotacja wyniosław 3 999 500 złotych,
  • "Selfa Grzejnictwo Elektryczne" S. A. – projekt „Produkcja modułów fotowoltaicznych przy użyciu zautomatyzowanej linii produkcyjnej”, przyznana dotacja - 3 999 999,99 złotych,
  • Fosfan S.A. - „Budowa innowacyjnej instalacji przeładunkowej kwasu siarkowego”, dofinansowanie w wysokości 532 000 złotych,
  • „ASTERNET" Spółka z o.o. – projekt „Wdrożenie pełnego pakietu cyfrowych usług telekomunikacyjnych Triple Play, w technologii GPON w Mostach w oparciu o światłowodową sieć dystrybucyjną (ODN) w technologiach FTTB i FTTH”, dotacja: 372 013,36 złotych,
  • LOOS CO-OPERATION Jarosław Loos – projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnej technologii obróbki profili i montażu stolarki aluminiowej” – przyznana dotacja 332 000 złotych.

Do końca grudnia 2010 r. łącznie zostało zawartych 968 umów o dofinansowanie, o wartości całkowitej projektów przekraczającej 4,53 miliardy złotych, z czego dotacje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wyniosły łącznie ponad 2,54 miliardy złotych.

Galeria

Powiązane projekty

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnej technologii obróbki profili i montażu stolarki aluminiowej.

LOOS CO-OPERATION Jarosław Loos

Wdrożenie pełnego pakietu cyfrowych usług telekomunikacyjnych Triple Play, w technologii GPON w Mostach w oparciu o światłowodową sieć dystrybucyjną (ODN) w technologiach FTTB i FTTH.

ASTERNET Spółka z o. o.

Produkcja modułów fotowoltaicznych przy użyciu zautomatyzowanej linii produkcyjnej

Selfa Grzejnictwo Elektryczne Spółka Akcyjna

Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Gmina Goleniów

Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stepnicy

Gmina Stepnica