Z kalendarium RPO

Otwarcie piwnicy artystycznej w Stargardzie Szczecińskim

W tym roku Stargardzkie Centrum Kultury świętuje 30-lecie swojego istnienia.W ramach obchodów, w dniu 18 kwietnia br., uroczyście otwarto przebudowaną dzięki środkom RPO WZ piwnicę artystyczną w podziemiach SCK.

W uroczystości otwarcia piwnicy artystycznej udział wzięli m.in. marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, prezydent Stargardu Szczecińskiego Sławomir Pajor oraz dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Ireneusz Ziembicki.

- Ten projekt jest przykładem pozytywnej zmiany rzeczywistości, te zmiany to finał pracy wielu ludzi. Dziękuję kierownictwu Stargardzkiego Centrum Kultury, którzy są beneficjentem tego projektu. Takie momenty jak dzisiaj to także duża satysfakcja dla nas. Życzę mieszkańcom Stargardu Szczecińskiego, żeby z tego miejsca korzystali jak najczęściej, żeby to miejsce tętniło kultura 24 godziny na dobę – mówił marszałekOlgierd Geblewicz.

Projekt „Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury”, którego wartość całkowita wyniosła 2 003 243,79 zł, otrzymał dofinansowanie w wysokości 650 485,78 zł. Beneficjentem jest Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim.

Piwnica Stargardzkiego Centrum Kultury przebudowana została na wielofunkcyjną salę z możliwością zmiany jej aranżacji, w zależności od potrzeb użytkowania - dla projekcji kinowej, kameralnego koncertu lub przedstawienia, konferencji, etc. W ramach projektu stworzono też zaplecze techniczne, socjalne i sanitarne dla artystów.  - Chciałbym podkreślić, iż z tego miejsca korzysta 140 tysięcy osób. Inwestycja jest kolejną realizowaną z RPO. Staramy się, aby te pieniądze były dobrze wykorzystane. Za ten projekt i inne serdecznie dziękuję Zarządowi Województwa -mówił prezydent Stargardu Szczecińskiego Sławomir Pajor.

W ramach prac budowlanych wykonano m.in. dach nad salą i wejściem do sali, samą zaś piwnicę artystyczną wyposażono w trybuny teleskopowe, kinotechnikę, elektroakustykę i odpowiednie oświetlenie. Sala przystosowana jest na 87 miejsc wraz z towarzyszącą, niezbędną infrastrukturą. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych pomieszczenia zostały odpowiednio dostosowane do wymogów użytkowych, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, aktualnych wymagań akustycznych, co ma przełożyć się na komfortowe warunki przyszłych użytkowników (infrastruktura sali zapewni funkcjonowanie kina, jak również obsługę kameralnych przedstawień estradowych, teatralnych i koncertowych).

Nowopowstała sala kinowo-koncertowa wraz z niezbędnym zapleczem technicznym przyczyni się do zwiększenia powierzchni w mieście, przeznaczonej na cele rekreacji i organizacji imprez masowych oraz spotkań artystycznych. Podjęte działania umożliwią rozwój kulturalny mieszkańców Stargardu Szczecińskiego. Realizacja projektu rozwiąże też istotny problemem miasta jakim jest ograniczony dostęp do oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich (na Sali znajdują się 2 stanowiska dla wózków inwalidzkich na stałym podeście o szerokości dostosowanej do wymiarów wózka).

Powyższy projekt realizowany jest w ramach priorytetowej Osi 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym, Poddziałania 6.6.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury

Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim