Z kalendarium RPO

Otwarcie Skansenu Fortyfikacyjnego Grupy Warownej Cegielnia w Wałczu

Gmina Wałcz wzbogaciła się o nową atrakcję turystyczną - Skansen Fortyfikacyjny Grupy Warownej Cegielnia. Jego otwarcie odbyło się w sobotę 5 maja 2012 roku.

W programie spotkania znalazły się między innymi manewry grup inscenizacyjnych 'Obrazy z ostatnich dni II wojny światowej', widowisko 'Światła Mroku', zwiedzanie trasy turystycznej, nowej ekspozycji militarnej, plenerowe kino nocne i wiele innych atrakcji.

Województwo Zachodniopomorskiego reprezentował podczas wydarzenia wicemarszałek Wojciech Drożdż - Jako Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego od tego roku będziemy usilnie promować atrakcje związane z militariami. Wałcz znajdzie na mapie turystyki militarnej Pomorza Zachodniego swoje istotne miejsce – mówił marszałek.

Modernizacja skansenu było możliwe w dużej mierze dzięki środkom pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Z tych środków uzyskano ponad 2,1 mln zł na realizację projektu (całkowity koszt to 2,87 mln zł).

Zakres prac objął  wybudowaniu budynku wystawowego, wiaty wystawowej, wiaty rekreacyjnej, budynku socjalno–sanitarnego, wiaty garażowo–gospodarczej. Ponadto w ramach projektu przewidziano wykonanie stałych podpór dla ekspozycji terenowej militariów, wykonanie systemu monitorowania przemieszczeń, oznakowanie elementów terenowych za pomocą tablic informacyjnych oraz utworzenie parkingu na 20 samochodów osobowych. Budynek wystawowy będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji niniejszego projektu wzmocnione zostaną walory kulturalno – historyczne Gminy Miejskiej Wałcz, dzięki którym wzrośnie udział społeczeństwa w kulturze oraz turystyce. Przyczynią się do tego zapewne nowe oferty programowe i organizowane wydarzenia kulturalne.

Projekt realizowany w ramach Osi 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działania 5.2. Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

 

Galeria

Powiązane projekty

Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu

Gmina Miejska Wałcz