Z kalendarium RPO

Park "Orła Białego" gotowy do rewitalizacji

Rewitalizacja białogardzkiego parku „Orła Białego” rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu – wicemarszałek Andrzej Jakubowski gościł dzisiaj (10 sierpnia br.) w Białogardzie, gdzie wspólnie z burmistrzem Krzysztofem Bagińskim, podpisał umowę przyznającą tej inwestycji ponad 1,5 mln zł dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Koszt projektu, który jest prowadzony przez Miasto Białogard, pt. „Rewitalizacja parku „Orła Białego” w Białogardzie” wynosi 3 079 452 złotych; dotacja ze środków unijnych wyniosła 1 539 726 zł.

Celem tej inwestycji jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego i turystyki w Białogardzie poprzez rewitalizację parku "Orła Białego", przy ul. Kopernika. Projekt jest częścią szerszego planu - Programu Rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020.

Rewitalizacja parku obejmuje m.in. budowę i odtworzenie alejek parkowych (ok. 2350 metrów bieżących), budowę placu zabaw dla dzieci oraz małego amfiteatru, zakup i montaż małej architektury (ławek parkowych, koszy na śmieci, etc.), montaż stołów do gry w szachy, modernizację istniejącego oświetlenia, odtworzenie dwóch stawów z fontannami (wraz z oświetleniem) czy postawienie dwujęzycznych tablic informacyjnych.

Działania rewitalizacyjne są czynnikiem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy, a w konsekwencji wpłyną pozytywnie na wzrost poziomu życia mieszkańców i zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Wdrożenie projektu przyczyni się również do podniesienia atrakcyjności Województwa  Zachodniopomorskiego poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Projekt pn. „Rewitalizacja parku „Orła Białego” w Białogardzie” wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, realizując założenia priorytetowej Osi 5. Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.5 Rewitalizacja, Podziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Prace zostaną zakończone najpóźniej do grudnia 2013 r.

Galeria

Powiązane projekty

Rewitalizacja parku Orła Białego w Białogardzie

Miasto Białogard