Z kalendarium RPO

Park Orła Białego w nowym wydaniu

Zakończyła się rewitalizacja parku „Orła Białego” w Białogardzie. Pomogły w tym środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Uroczyste oddanie do użytku tej najbardziej zielonej części miasta nastąpiło w sobotę 28.09.br. Udział w niej wziął wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.

Realizacja projektu trwała od września 2012 roku. Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wyniósł 3 079 452 złotych, z czego dofinansowanie ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 to suma 1 539 726 złotych. Celem przeprowadzenia inwestycji była wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego i turystyki w Białogardzie. Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją wynosiła około 2,3 ha  jest częścią Programu Rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020. Park Orła Białego przy ulicy Kopernika stanowił w przeszłości zieloną część miasta i zaplecze średniowiecznego białogardzkiego starego miasta. Położony w był centrum wraz z przepięknymi stawami, placem zabaw dla dzieci i małym amfiteatrem. Po zakończeniu II wojny światowej stawy zostały zasypane, amfiteatr rozebrany, a odnowienia wymagały również prowadzące przez park drogi i alejki. W ramach prac rewitalizacyjnych objętych projektem przewidziano m.in. budowę i odtworzenie alejek parkowych, budowę placu zabaw dla dzieci, małego amfiteatru,  zakup i montaż małej architektury - ławek parkowych, koszy na śmieci, montaż stołów do gry w szachy, modernizację istniejącego oświetlenia (zmiana na stylowe - parkowe), odtworzenie dwóch stawów z fontannami (wraz z oświetleniem) oraz postawienie dwujęzycznych tablic informacyjnych.- Cieszy fakt, że uroczystość otwarcia zgromadziła i połączyła wszystkie pokolenia. To kolejny udany projekt, wsparty środkami Regionalnego Programu Operacyjneg Województwa Zachodniopomorskiego, zrealizowany z myślą o społeczności lokalnej. Jestem przekonany, że park będzie miejscem szczególnym, a przede wszystkim miejscem do spotkań oraz wypoczynku – podkreślił wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Projekt realizowany był w ramach 5 osi priorytetowej „Turystyka, Kultura i Rewitalizacja”, działania 5.5 „Rewitalizacja”, podziałania 5.5.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Sobotnie otwarcie parku zgromadziło przy scenie plenerowej tłumy białogardzian. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, poseł Stanisław Wziątek oraz przedstawiciele władz miejskich w Białogardzie.

Galeria

Powiązane projekty

Rewitalizacja parku Orła Białego w Białogardzie

Miasto Białogard