Z kalendarium RPO

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii

Marszałek Władysław Husejko podpisał 11 czerwca 2010 r. kolejną umowę o dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Mowa o projekcie Gminy Miasta Stargard Szczeciński – „Budowa komunikacji pomiędzy terenami PPNT w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”.

Realizacja tej inwestycji jest kontynuacją działań władz Stargardu Szczecińskiego, które zmierzają do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez stworzenie korzystnych warunków do prowadzanie działalności gospodarczej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Umowa o dofinansowaniu powyższego projektu została podpisana 11 czerwca br. przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejkę i Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Sławomira Pajora.

Powiązane projekty

Budowa komunikacji pomiędzy terenami PPNT w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim.

Gmina Miasto Stargard Szczeciński