Z kalendarium RPO

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii

Doprowadzenie do strefy inwestycyjnej Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz drogowej – trzy połączone ze sobą logicznie inwestycje zostały zrealizowane.      6 lipca 2010 roku przed fińską fabryką maszyn przeładunkowych Cargotec przekazano do użytkowania nową drogę.

 
Mowa o projekcie Gminy Miasta Stargard Szczeciński – „Budowa komunikacji pomiędzy terenami PPNT w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”.
 
 - Pomimo tego, że w regionie rządzi koalicja PO-PSL, barwy polityczne schodzą na drugi plan. Ta inwestycja jest najlepszym przykładem na to, że Zarząd Województwa kieruje się takimi kryteriami, jak jakość programu, miejsce pracy, a przede wszystkim dobro mieszkańców naszego regionu – mówił marszałek Władysław Husejko.
 
Realizacja tej inwestycji jest kontynuacją działań władz Stargardu Szczecińskiego, które zmierzały do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez stworzenie korzystnych warunków do prowadzanie działalności gospodarczej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.
 - Mogliśmy inwestować w remonty chodników w mieście, ale jaki byłby tego sens, gdyby chodzili po nich bezrobotni? – mówił prezydent Stargardu Sławomir Pajor.
 
W uroczystości oddania drogi uczestniczyli również przedstawiciele GDDKiA, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczniej oraz wielu innych przedsiębiorstw i instytucji.
 
W załączeniu więcej informacji o projekcie zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Powiązane projekty

Budowa komunikacji pomiędzy terenami PPNT w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim.

Gmina Miasto Stargard Szczeciński