Z kalendarium RPO

Pieniądze z RPO WZ popłyną do Mielna, Karlina i Nowego Warpna

Fundusze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego trafią do kolejnych trzech zachodniopomorskich miejscowości: Mielna, Karlina i Nowego Warpna.

Projekt „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno” otrzyma dofinansowanie ze środków RPO WZ wysokości 2 287 866,00 zł (całość inwestycji 3 050 610,00  zł). Umowę o dofinansowaniu podpisał w piątek 23 września 2011 roku wicemarszałek Andrzej Jakubowski. Przedmiotem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego poprzez doposażenie jednostki ratowniczej OSP Mielenko i MOSiR w Mielnie w sprzęt niezbędny do akcji ratowniczo – gaśniczych.

„Przebudowa, remont i zagospodarowanie terenu zabytkowego Kościoła w Karlinie" – umowa dofinansowująca powyższy projekt została podpisana przez wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego również w 23 września 2011 roku w Kancelarii Parafialnej w Karlinie. Dofinansowanie ze środków RPO WZ wyniesie 2 026 410,00 zł. Całkowita wartość projektu to 2 702 880,00 zł. Beneficjentem jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Karlinie. Celem projektu jest zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu zabytkowego Kościoła w Karlinie poprzez remont Kościoła i rozbudowę obiektu o wieżę widokową.

Trzecia z umów została podpisana dziś (26 września 2011) w Nowym Warpnie. Wicemarszałek Andrzej Jakubowski złożył podpis pod umową o dofinansowanie renowacji zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie. Środki z RPO WZ to 1 151 863, 45 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 535 817, 94 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w czerwcu 2011 roku, zakończenie planowane jest na grudzień 2011 roku.

Galeria

Powiązane projekty

Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno

Gmina Mielno

Przebudowa, remont i zagospodarowanie terenu zabytkowego Kościoła w Karlinie

Rzymskokatolicka Parafia pw św. Michała Archanioła w Karlinie

Renowacja zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny