Z kalendarium RPO

Podpisanie pierwszych umów z przedsiębiorcami, realizującymi projekty w ramach RPO

W czwartek 12 marca br. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko podpisał pierwsze umowy z przedsiębiorcami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości podpisania umów marszałek Władysław Husejko przedstawił bardzo dobre efekty realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006. Marszałek województwa omówił ponadto plan działań w związku z przyznaniem województwu zachodniopomorskiemu dodatkowej puli środków na dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach ZPORR.

Podczas uroczystości w zamkowej sali Anny Jagiellonki marszałek Władysław Husejko podpisał umowy o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Są to projekty, które uzyskały wysoką ocenę w procesie weryfikacji wniosku o dofinansowanie:

- „Cięcie laserowe w technologii FIBER – zakup parku maszynowego do obróbki metalu” – firma POWER-TECH Wałcz.

- „Zakup urządzeń i oprogramowania komputerowego do wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji pasywnych elementów światłowodowych” – DLL PARTNERS Dziubanowski - Leśniewski Spółka Jawna, Szczecin (projekt wdrażany będzie w gminie Police).

- „Wdrożenie innowacyjnej technologii badania gruntu poprzez zakup sondy statycznej wraz z wyposażeniem CPTU oraz wiertnicy samochodowej przez Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.”

Galeria

Powiązane projekty

Cięcie laserowe w technologii FIBER - zakup parku maszynowego do obróbki metalu -firma POWER-TECH Wałcz

POWER-TECH Janusz Marcin Ejma

Wdrożenie innowacyjnej technologii badania gruntu poprzez zakup sondy statycznej wraz z wyposażeniem CPTU oraz wiertnicy samochodowej przez Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.

Zakup urządzeń i oprogramowania komputerowego do wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji pasywnych elementów światłowodowych

DLL Partners Dziubanowski - Leśniewski Spółka Jawna