Z kalendarium RPO

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

20 października 2010 r. Marszałek Władysław Husejko podpisał kolejne umowy o dofinansowaniu inwestycji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Swój podpis marszałek złożył pod 7 umowami o łącznej wartości dofinansowania ponad 30 milionów złotych; są to następujące projekty:

 • Gmina Miasto Szczecin
  - „Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina”, dotacja: 652 962 złotych.
  - projekt z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin”, dotacja: 8 250 000 złotych.
  - projekt z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ pn. „Portal Bezpieczni Razem”, dotacja: 1 200 000 złotych.
  - projekt z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ pn. „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura”, dotacja: 7  500 000 złotych.
 • Gmina Drawsko Pomorskie
  - „Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”, dotacja: 4 321 140,26 złotych.
 • Gmina Banie
  - „Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez przebudowę obiektu OSP w Baniach i zakup specjalistycznego sprzętu”, dotacja: 718 837,95 złotych.
 • Gmina Goleniów
  - projekt z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ pn. „Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów, w oparciu o plany projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, dotacja: 7 376 650,94 złotych.

Łączna wartość wszystkich powyższych dotacji wynosi 30 019 591,15 złotych.

Galeria

Powiązane projekty

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie – Gmina Goleniów

Gmina Goleniów

Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina

Gmina Miasto Szczecin

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura

Gmina Miasto Szczecin

Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim

Gmina Drawsko Pomorskie

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin

Gmina Miasto Szczecin