Z kalendarium RPO

Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy Szpitala w Zdunowie

Umowa na udzielenie dofinansowania projektu kluczowego pod nazwą „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie” została podpisana dziś przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejkę, Wicemarszałka Witolda Jabłońskiego oraz dyrektora szpitala, dr hab. Tomasza Grodzkiego.

W czasie uroczystego spotkania obecne były osoby zaangażowane w przygotowanie projektu: ze strony szpitala zastępca dyrektora ds. administracyjno – eksploatacyjnych Maria Dąbek oraz główny księgowy szpitala Stanisław Wach, zaś ze strony Urzędu Marszałkowskiego dyrektor Wydziału Zdrowia Marek Sell, dyrektor Wydziału Zarządzania RPO Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Wdrażania RPO Piotr Maras i kierownik Biura ds. realizacji RPO w Wydziale Wdrażania RPO, Agnieszka Lizak. Całkowity koszt projektu wynosi 80 780 000 zł. Wartość dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, to 33 114 567 zł.

Projekt obejmować będzie rozbudowę budynku głównego w postaci dwóch brył ustawionych prostopadle do niego, połączonych łącznikami komunikacyjnymi. Na dachu gmachu powstanie lądowisko dla helikopterów. W ramach inwestycji powstaną nowe gabinety badań z zapleczem zabiegowym, blok operacyjny chirurgii z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej, blok operacyjny ortopedii z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii, a także blok operacyjny torakochirurgii (tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc) z trzema nowymi salami operacyjnymi.

W ramach wydatków kwalifikowalnych zakupiony zostanie m.in. sprzęt medyczny i meble specjalistyczne.

Dyrektor szpitala, Tomasz Grodzki stwierdził, że prawdziwym beneficjentem projektu będzie całe społeczeństwo. Jego zdaniem realizacja inwestycji sprawi, że na najbliższe kilkanaście lat mieszkańcy regionu będą mieć zapewnione usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Marszałek Władysław Husejko podkreślił jakość projektu. – Na 100 możliwych do uzyskania punktów projekt szpitala w Zdunowie zyskał ponad 80. To oznacza najwyższą półkę. Jestem przekonany, że to przedsięwzięcie spełni oczekiwania mieszkańców województwa zachodniopomorskiego – powiedział.

Powiązane projekty

Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie.

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie