Z kalendarium RPO

Podpisanie umowy RPO WZ z Gminą Karlino

Marszałkowie Andrzej Jakubowski i Anna Mieczkowska odwiedzili Urząd Miejski w Karlinie, gdzie złożyli swoje podpisy pod umową o dofinansowanie projektu „Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino – Wolgast – zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej”.

Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Karlino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity powyższej inwestycji sięga niemal 4,5 mln zł, z czego dotacja środkami RPO WZ wyniosła 2 151 847,82 zł.

W ramach projektu m.in. przebudowana zostanie ul. Konopnicka w Karlinie (odnowiona zostanie konstrukcja nawierzchni ulic, wybudowane zostaną chodniki dla pieszych i ścieżka rowerowa), powstaną także: plac zabaw z dużym motywem przewodnim w kształcie statku, stojaki na rowery, wiata, fontanna. Wokół fontanny ustawione będą 4 postacie górników naturalnej wielkości, odlane w brązie. Dodatkowo, w ramach upamiętnienia wydarzeń z historii miasta Karlina, powstanie miniatura wieży wiertniczej. Inwestycja zakłada także budowę wiaty rowerowej wraz ze stojakami na rowery, ustawienie ławek i stolików miejskich jako punktu odpoczynku i wielkogabarytowej mapy przedstawiającej układ miasta i gminy, a także przebieg szlaków rowerowych oraz tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych partnerskich miast - Karlina i Wolgastu.

Powiązane projekty

Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino – Wolgast – zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej

Gmina Karlino