Z kalendarium RPO

Pojedziemy wygodniej na trasie Trzebież-Police

W spotkaniu oprócz marszałka Olgierda Geblewicza, wzięli Kazimierz Drzazga Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, burmistrz Polic Władysław Diakun, sołtys Trzebieży Iwona Strzelczyk oraz prezes Zarządu Portu Morskiego Police Janusz Motyliński.

- Przebudowa drogi 114 od początku budziła emocje. Mieszkańcy sprzeciwiali się etapowaniu prac, do którego zmusił nas wysoki, sięgający 30 mln zł  koszt zadania, a kierowcy pomstowali na utrudnienia w ruchu drogowym. Dziś możemy przekazać dwie wiadomości: utrudnienia na odcinku Golice – Uniemyśl za nami, za to trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość na trasie Uniemyśl – Trzebież. Udało nam się wygospodarować dodatkowe pieniądze z oszczędności poprzetargowych. Tym samym wywiązałem się z obietnicy danej Sejmikowi i pani sołtys Trzebieży, a przede wszystkim – mieszkańcom – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

- Przypomnę, że Zarząd Województwa pod moim kierunkiem bardzo mocno stawia na rozwój infrastruktury. Niektórzy zarzucają nam tzw. asfaltowe budżety, jednak moim zdaniem nie ma nowoczesnej gospodarki bez nowoczesnej infrastruktury. Do tej pory z budżetu województwa i środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe blisko miliard złotych, za który zmodernizowano blisko 1/3 dróg wojewódzkich. To dużo, ale sporo jest jeszcze do nadrobienia. Dlatego w przyszłej perspektywie unijnej znajdą się środki na trzy równorzędne priorytety: gospodarkę, infrastrukturę i kapitał ludzki – zadeklarował Olgierd Geblewicz.

Na wrześniowej Sesji Sejmiku Województwa środki na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 114 zostaną zwiększone o kwotę 8.458.094 zł ( 7.623.290 zł oszczędności z zadań realizowanych w ramach RPOWZ , 834.804 zł – darowizna Zarządu Morskiego Portu Police). Stan  środków na zadaniu wyniesie wówczas 32.658.094 zł

Przebudowa odebranego dziś siedmiokilometrowego odcinka Police – Uniemyśl kosztowała 23 800 000 zł, w tym 3 400 000 zł pochodzi z budżetu województwa, natomiast 20 400 000 zł stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycja współfinansowana była również przez Zarząd Morskiego Portu  Police Sp. z o.o.( 834.804 zł).

Prace w ramach realizacji I etapu zadania na odcinku Police - Uniemyśl  ( 7 km) objęły m.in.:
• roboty nawierzchniowe, 
• przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi,
• rbudowę ronda, które ułatwi dostęp do istniejącego portu w Policach oraz terenów inwestycyjnych,
• remont mostów nad rzeką Gunicą w Jasienicy oraz nad ciekiem Kanał Zrzutowy ZCH Police w m. Police,
• rozbiórkę istniejącego mostu nad rzeką Łarpią w Policach oraz budowę nowego obiektu poszerzonego ze względu na budowę ronda,
• wykonanie powierzchniowego systemu odwodnienia dróg na odcinkach poza  miejskich,
•  budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach miejskich.

Do ukończenia zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież-Police” pozostał jeszcze II etap na 3,5 km odcinku Uniemyśl – Trzebież. Aktualnie ZZDW w Koszalinie prowadzi postępowanie na wykonawcę tych robót. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 7 października 2013 r.  Koszt realizacji II etapu szacuje się na poziomie około 8,7 mln. złotych. Realizacja II etapu powinna zostać ukończona w IV kwartale 2014r.

W przypadku oszczędności możliwe będzie dodatkowo wykonanie przebudowy 0,3 km odcinka ulicy Kościuszki w Policach (od ulicy Wiejskiej do Grunwaldzkiej), stanowiącego komplementarne uzupełnienie wykonywanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież- Police.

Powiązane projekty

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police

Województwo Zachodniopomorskie