Z kalendarium RPO

Połczyn-Zdrój podsumował swoje inwestycje

Trzy inwestycje, które były realizowane w Gminie Połczyn-Zdrój dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, były tematem podsumowującego spotkania, które odbyło się 8 lutego br., z udziałem wicemarszałka województwa Andrzeja Jakubowskiego oraz burmistrz Połczyna - Barbary Nowak.

Goście i gospodarze omawiali efekty realizacji następujących projektów:

  • „Przebudowa drogi gminnej Ogrodno – Popielewo dla poprawy i podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Połczyn-Zdrój”

Koszt projektu wyniósł 1 882 759,83 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WZ to kwota 941 379,91 zł. Realizację inwestycji rozpoczęto w lipcu 2010 r., zakończenie miało miejsce w sierpniu 2012 roku. Efektem projektu jest 4,250 km utwardzonej asfaltowej drogi o szerokości 3 m, a także utwardzonych poboczy szerokości 0,5 m.

  • „Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie-Zdroju poprzez przebudowę, remont i wzmocnienie konstrukcji budynku Zamku przy ul. Zamkowej 7”

1 353 382,96 zł - na tyle oszacowano całkowity koszt przeprowadzonej odnowy zabytku, a dofinansowanie w ramach RPO WZ to kwota 1 014 287,22 zł. Realizacja inwestycja rozpoczęła się w marcu 2011 r., zakończyła w grudniu 2012 r. Katalog prac renowacyjnych obejmował m.in.: remont elewacji, remont bramy wjazdowej, przebudowę schodów zewnętrznych, zakup i montaż transportera dla osób niepełnosprawnych, remont nawierzchni dziedzińca, bramy przejazdowej i drogi dojazdowej, remont murków kamiennych.

  • „Przebudowa ulic 5 Marca, Targowej i Kościuszki w zabytkowym centrum Połczyna-Zdroju w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy Połczyn-Zdrój”

Realizacja projektu pochłonęła 2 012 597,64 zł, z czego 544 768,87 zł to kwota dofinansowania z puli środków RPO WZ. Inwestycję rozpoczęto w lutym 2010 r., zakończono w maju 2012 roku. Dzięki niej poprawiło się nie tylko bezpieczeństwo komunikacyjne w centrum Połczyna, ale również dostęp do podmiotów gospodarczych, zdrowotnych, uzdrowiskowych oraz innych obiektów sportowych, kulturalnych i oświatowych. Rzeczowym wynikiem projektu jest przebudowane 0,495 km drogi gminnej oraz 0,159 km kanalizacji deszczowej.

Powiązane projekty

Przebudowa drogi gminnej Ogrodno-Popielewo dla poprawy lokalnej sieci drogowej i podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Połczyn-Zdrój.

Gmina Połczyn-Zdrój

Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie – Zdroju poprzez przebudowę, remont i wzmocnienie konstrukcji budynku zamku przy ul. Zamkowej 7

Gmina Połczyn - Zdrój

Przebudowa ulic 5 Marca, Targowej i Kościuszki w zabytkowym centrum Połczyna-Zdroju w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy uzdrowiskowej

Gmina Połczyn - Zdrój