Z kalendarium RPO

Ponad 10 milionów złotych na cztery projekty Enea

Enea Operator Sp. z o.o. zrealizuje cztery projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła ponad 10 milionów złotych. Spółka Enea Operator otrzymała dofinansowanie na wdrożenie czterech projektów w ramach priorytetowej Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna, Poddziałanie 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne Regionalnego Programu Operacyjknego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013:

• „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Wałczu wraz z linią zasilającą WN 110 kV oraz liniami SN 15 kV” - dofinansowanie ze środków RPO WZ: 3 962 000 złotych,

• „Przebudowa linii 110 kV Dąbie – Pomorska” – dotacja: 904 000 złotych,

• „Przebudowa linii 110 kV Pomorska-Załom” – dotacja: 1 190 000 złotych,

• „Przebudowa linii 110 kV Załom-Goleniów” – dotacja: 4 210 000 złotych.

Łączna kwota powyższych dofinansowań wyniosła 10 266 000 złotych.

Inwestycje Enea Operator, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa, znacznie poprawią bezpieczeństwo energetyczne regionu, co zapobiegnie tak poważnym awariom, jakie miały miejsce choćby w czasie tzw. „blackoutu” w dniu 8 kwietnia 2008 r. w Szczecinie.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa linii 110 kV Załom-Goleniów

ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przebudowa linii 110 kV Pomorska-Załom

ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Wałczu wraz z linią zasilającą WN 110 kV oraz liniami SN 15 kV

ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przebudowa linii 110 kV Dąbie - Pomorska

Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością