Z kalendarium RPO

Ponad 3 miliony złotych z RPO na trzebiatowskie drogi

16 października w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie podpisane zostały dwie umowy o dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych w ramach Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podpisy złożyli: członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż oraz burmistrz Trzebiatowa Sławomir Ruszkowski.

Pierwszy projekt o wartości 2 699 441,78 zł dotyczył przebudowy drogi gminnej przez miejscowość Siemidarżno, wartość dofinansowania to suma 1 298 000,00 zł.

Drugi projekt dotyczy przebudowy ulic Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w miejscowości Mrzeżyno. Wartość projektu to suma 2 146 236,14 zł, dofinansowanie wynosi 822 751,00 zł.

Realizacja tych projektów przyczyni się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na terenie miejscowości, gdzie będą realizowane, ale również poprawi ich wizerunek i atrakcyjność.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Siemidarżno Gmina Trzebiatów

Gmina Trzebiatów

Przebudowa ulicy Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w miejscowości nadmorskiej w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów

GMINA TRZEBIATÓW