Z kalendarium RPO

Ponad 55 milionów złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego

W środę, 29 grudnia, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski złożył w Koszalinie swój podpis pod umowami o dofinansowaniu ośmiu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

- To ważny moment dla województwa. Dziś podpisujemy jednocześnie osiem umów, walcząc o dodatkowe unijne pieniądze z Krajowej Rezerwy Wykonania – powiedział wicemarszałek Andrzej Jakubowski rozpoczynając spotkanie, w trakcie którego ośmiu beneficjentów podpisywało umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ), na łączną kwotę dofinansowania ponad 55 mln złotych.

Spodziewamy się zająć siódme lub ósme miejsce, pośród wszystkich województw, w kolejce po dodatkowe pieniądze. Dokładne dane poznamy jednak dopiero na koniec lutego - mówił wicemarszałek i zaznaczył, że dodatkowe pieniądze mają trafić przede wszystkim do przedsiębiorców, czyli do priorytetowej Osi 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie RPO WZ.

Największa inwestycja, na której realizację podpisana została umowa, to projekty Gminy Miasto Koszalin pn. „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie”. Umowa opiewa na prawie 37 milionów złotych dofinansowania. Za te pieniądze zostanie uzbrojona koszalińska strefa ekonomiczna, ale również powstanie część wewnętrznej obwodnicy miasta oraz drogi dojazdowe do inwestorów już działających w strefie.

Pomoc otrzyma również Politechnika Koszalińska. Prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznej aparatury do badań z zakresu ochrony środowiska, instalacji solarnych i rehabilitacji. Wyniki badań, przeprowadzonych dzięki zakupionemu sprzętowi, posłużą wsparciu naukowemu przedsiębiorców działających w naszym regionie.

Ponadto dofinansowanie otrzymają dwa projekty, których realizacja usprawni gospodarkę odpadami i ich zbiórkę. Są to Gmina Postomino (ponad 550 tysięcy złotych dofinansowania) oraz Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym (prawie 404 tysięcy złotych dotacji). Pieniądze posłużą na zakup specjalistycznych pojazdów oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Pozostałe projekty, które otrzymały dofinansowanie:

  • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - „Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” – dofinansowanie: 15 750 000 zł 
  • Romex Aleksander Wasilewski – „Wzrost konkurencyjności firmy ROMEX w Koszalinie poprzez stworzenie innowacyjnego rozwiązania zintegrowanego systemu zarządzania danymi z systemów kontrolno-pomiarowych stosowanych w przemyśle” – dofinansowanie: 98 360,64 zł.
  • Q4Glass, ABJ Investors Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – „Udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2011 organizowanych w Poznaniu w dniach 11-14.01.2011” – dofinansowanie: 16 922,50 zł.
  • Pomysłowa Fabryka Tomasz Pietruszyński - „Akademia Odkrywców” – dofinansowanie: 98 280 zł.

Galeria

Powiązane projekty

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH BUDOWNICTWA BUDMA 2011 ORGANIZOWANYCH W POZNANIU W DNIACH 11-14.01.2011.

Q4GLASS, ABJ INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poprzez doposażenie sortowni odpadów

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Postomino poprzez zakup pojazdu do transportu wyselekcjonowanych odpadów oraz pojemników do ich zbiórki

GMINA POSTOMINO

Akademia Odkrywców

Pomysłowa Fabryka Tomasz Pietruszyński

Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie

Gmina-Miasto Koszalin