Z kalendarium RPO

Ponad 7 milionów złotych z RPO

31 sierpnia br. Marszałek Władysław Husejko podpisał kolejne umowy o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Podpisanie umów miało miejsce w nietypowym dla takiego wydarzenia miejscu – świeżo wyremontowanym budynku przy al. Wyzwolenia 105, w której swoją nową siedzibę ma Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie.

W związku z powstaniem Akademii Sztuki w Szczecinie koniecznym stało się przeniesienie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, który do tej pory działał w budynku przy pl. Orła Białego (aktualnie siedziba Akademii). W nowym miejscu WZSP będzie kształcił młodzież m.in. na kierunkach: ratownik medyczny, terapia zajęciowa, opiekun w domu pomocy społecznej.

Wybór miejsca na podpisanie umów nie był przypadkowy – gmach przy al. Wyzwolenia został wyremontowany za pieniądze z budżetu województwa i dziś został oddany do użytku. Marszałek Władysław Husejko oraz dyrektor Małgorzata Grędowicz uroczyście przecięli wstęgę i wspólnie oprowadzili gości i dziennikarzy po szkole.

Chwilę później doszło do nie mniej uroczystego wydarzenia: marszałek, razem z beneficjentami - przedstawicielami samorządów lokalnych, złożył swój podpis pod umowami o dofinansowaniu siedmiu projektów realizowanych, w ramach zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, których łączna wartość wyniosła ponad 7 milionów złotych.

Dofinansowane zostały następujące inwestycje:

  • Gmina Goleniów – projekt „Budowa ścieżki rowerowej Goleniów – Maszewo – etap Gmina Goleniów”. Wysokość dotacji: 1 477 950 złotych.
  • Gmina Miasto Szczecin - „Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu”, dotacja: 224 486,01 złotych.
  • Gmina Kołbaskowo - „Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo, etap I Siadło Dolne – Pargowo”, dotacja: 1 312 141,02 złotych.
  • Gmina Karlino - „Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń”, dotacja: 900 413,72 złotych.
  • Gmina Przelewice - „Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach”, dotacja: 922 845 złotych.
  • Gmina Miejska Wałcz - „Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu”, dotacja: 2 120 790,69 złotych.
  • Powiat Policki - „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”, dotacja: 350 000 złotych.

Wszystkie powyższe dotacje pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Galeria

Powiązane projekty

Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu

Gmina Miasto Szczecin

Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu

Gmina Miejska Wałcz

Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń

Gmina Karlino

Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Powiat Policki

Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach

Gmina Przelewice