Z kalendarium RPO

Ponad 77 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

W czasie konferencji prasowej 22 grudnia br. marszałek Olgierd Geblewicz oraz wicemarszałek Andrzej Jakubowski podpisali umowy o dofinansowaniu 18 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – ich łączna wartość wynosi ponad 77 milionów złotych, a wśród dofinansowanych inwestycji znalazły się m.in. pomnik Sedina, Trafostacja Sztuki Szczecin oraz Laboratoria Badawczo Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego (eLBRUS).

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli również udział przedstawiciele gmin, powiatów, uczelni i instytucji - obecni byli m.in. Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek oraz rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński. Marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Andrzej Jakubowski złożyli swoje podpisy pod umowami o dofinansowaniu następujących inwestycji:

 • Gmina Miasto Szczecin:

  - projekt indywidualny pn. „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe”. Wysokość dotacji: 29 999 999,99 złotych,
  - projekt indywidualny pn. „Konserwacja i odbudowa kompozycji figuralnej fontanny  - pomnika Sedina wraz z remontem skweru Placu Tobruckiego”, dotacja: 2 702 673,30 złotych,
  - projekt indywidualny pn. „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie”, dotacja: 8 087 800,00 złotych,
  - projekt indywidualny pn. „Trafostacja Sztuki Szczecin - ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie”, dotacja: 7 230 979,00 złotych,

 • Uniwersytet Szczeciński:

  - projekt indywidualny pn. „Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologi”, dotacja: 8 719 550,00 złotych,
  - projekt indywidualny pn. „Laboratoria Badawczo -Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego (eLBRUS)”, dotacja: 7 219 550,00 złotych.

 • Gmina Miasto Świnoujście - „Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego – remont zabytkowej bramy przy Forcie Zachodnim”, dotacja: 263 265,75 złotych.
 • Gmina Kamień Pomorski - „Renowacja XV-wiecznego ratusza miejskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z otoczeniem”, dotacja: 2 098 711,45 złotych.
 • Gmina Kozielice – „Rozbudowa Strażnicy OSP Tetyń wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu ratowniczego", dotacja: 135 000,00 złotych.
 • Gmina Nowe Warpno – „Doposażenie oraz modernizacja remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz sali OSP Nowe Warpno", dotacja: 837 000,00 złotych.
 • Gmina Czaplinek:

  - „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczogaśniczy", dotacja: 2 197 594,95 złotych,
  - „Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek”, dotacja: 491 803,26 złotych.

 • Gmina Tychowo – projekt indywidualny „Utworzenie podstawowej infrastruktury urbanistyczno- technicznej "Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej", dotacja: 911 155,00 złotych.
 • Gmina Kołbaskowo:

  - „Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”, dotacja: 2 726 336,00 złotych,
  - „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie”, dotacja: 691 412,82 złotych.

 • Gmina Widuchowa – „Zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, dotacja: 398 100,00 złotych.
 • Gmina Karlino – „Budowa i wyposażenie punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino”, dotacja: 512 581,84 złotych.
 • Północna Izba Gospodarcza – projekt indywidualny„Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki”, dotacja: 1 828 687,50 złotych.

Wszystkie powyższe dotacje, których łączna wartość wynosi 77 052 200,86 złotych, pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

Gmina Kołbaskowo

Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Uniwersytet Szczeciński

Doposażenie oraz modernizacja remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz sali OSP Nowe Warpno

Gmina Nowe Warpno

Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek

Gmina Czaplinek