Z kalendarium RPO

Praca to ich życiowa szansa

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej 19 września 2013 roku został otwarty. To czwarta tego typu placówka w naszym województwie, której zadaniem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W uroczystości otwarcia wzięli udział Wicemarszałek Andrzej Jakubowski oraz Członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.

Realizacja tej inwestycji głównie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (13.746 495 zł), przy wsparciu ze strony samorządów: Miasta Szczecin (1 mln), Nowego Warpna (1 mln), Polic (263 852 zł) i własnych Stowarzyszenia (241 839 zł), na prawie 3 ha gruncie przekazanym przez Gminę Dobra Szczecińska, to odpowiedź na istniejące duże zapotrzebowanie ze strony osób niepełnosprawnych na miejsca pracy w naszym regionie. W tym najnowocześniejszym i największym w Polsce zakładzie aktywności zawodowej zatrudnienie znajdzie 127 osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla których uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy jest prawie nieosiągalne. Dzięki rehabilitacji zawodowej i społecznej, przygotowaniu do życia w otwartym środowisku, osoby te będą mogły realizować pełne, niezależne, samodzielne i aktywne życie na miarę indywidualnych możliwości. Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej to także miejsca pracy dla 48 osób – personelu zakładu. Ta wspaniała inicjatywa jest dowodem na to, że Stowarzyszenie zapewnia najwyższe standardy wsparcia swoim podopiecznym, mobilizując przy tym ludzi w działalność na rzecz drugiego człowieka. To miejsce, które w rzeczywisty sposób wpływać będzie na zmianę jakości życia osób niepełnosprawnych, na ich samorealizację. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dofinansuje w tym roku zakup środków transportu ze środków PFRON i przejmie finansowanie jego działalności, które koncentrować się będzie wokół siedmiu działów: montażu i demontażu (2 działy) m.in. sprzętu komputerowego, pralni, kuchni, stolarni, obróbce drewna, gospodarstwa domowego i ogrodnictwa z pielęgnacją terenów zielonych.

Galeria

Powiązane projekty

Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie