Z kalendarium RPO

Prezydent Bronisław Komorowski w Szczecinku

Od odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Parku Miejskim prezydent Bronisław Komorowski rozpoczął w czwartek 7 listopada br. wizytę w Szczecinku. Podczas spotkania obecna była członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Park Miejski w Szczecinku został nagrodzony w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2012 roku w kategorii "Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni". Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem prezydenta Komorowskiego.

Podczas spotkania prezydent zaapelował o zgodną pracę nad ustawą o ochronie krajobrazu. "Chciałem serdecznie poprosić wszystkich parlamentarzystów, żeby wznieśli się w imię wspólnoty interesu, jakim jest obrona polskiego krajobrazu, ponad wszystkie naturalne i zrozumiałe w demokracji podziały partyjne, i aby pozwolili zaistnieć ustawie, która by chroniła polski krajobraz, polską przestrzeń publiczną w stopniu jak najwyższym" - powiedział Bronisław Komorowski.

Renowacja i modernizacja zabytkowego Parku Miejskiego przeprowadzona została ze wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 2 853 028,48 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 255 382,52 zł. Beneficjentem jest Miasto Szczecinek.

Inwestycja polegała na  poprawieniu atrakcyjności parku, poprzez modernizację jego poszczególnych istniejących elementów oraz budowę nowych, m.in. głównej alejki pieszo-rowerowej, labiryntu z roślinności, placu zabaw dla dzieci, kładek i pomostów, stojaków na rowery, fontanny i in.

Na odsłoniętej tablicy znajduje się napis: "Zabytkowy Park Miejski w Szczecinku. Projekt nagrodzony w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2012 roku w kategorii: Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni. Konkurs współorganizowany przez Związek Miast Polskich. Honorowy patronat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski".

Następnie prezydent spotkał się z mieszkańcami Szczecinka w odrestaurowanym niedawno Zamku Książąt Pomorskich (również ze wsparciem RPO).

Powiązane projekty

Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela.

Miasto Szczecinek