Z kalendarium RPO

Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie na ILPI

Wicemarszałek Andrzej Jakubowski przebywał w czwartek (26.09.br.) w Koszalinie, gdzie przekazał ważne informacje, podpisał umowy oraz uczestniczył w sesji Rady Miasta. Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie miejskich samorządowców.

- Dziękując za zaproszenie przekazuję ważne informacje dla mieszkańców Koszalina - rozpoczął wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Pierwsza to wpisanie projektu pn. "Przebudowa Rynku Staromiejskiego " na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Druga dotyczy przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do „Umowy Partnerstwa w ramach projektu Szlak Jakubowy” - dodał Andrzej Jakubowski.

"Szlak Jakubowy" to ważny projekt korzystający z Funduszy Norweskich wskazujący na dbałość o kulturę i dziedzictwo narodowe.

Następnie, w obecności prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego, wicemarszałekAndrzej Jakubowski podpisał umowę na dofinansowanie projektu prowadzonego przez koszalińskiego przedsiębiorcę Jarosława Loosa "Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej z wkładką termiczną z zastosowaniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi". Całkowita wartość projektu wyniesie 3 762 760 złotych, zaś dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 1 657 500.

Projekt wprowadza nową jakość w relacjach współpracy z Politechniką Koszalińską w ramach prowadzonych badań nad procesami rozwojowymi.

Galeria

Powiązane projekty

Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej z wkładką termiczną wraz z zastosowaniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w WELET Europa Sp. z o.o.

WELET EUROPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przebudowa Rynku Staromiejskiego

Gmina - Miasto Koszalin