Z kalendarium RPO

Przebudowana droga w Klicku

Marszałek Andrzej Jakubowski otworzył wyremontowaną drogę we wsi Klicko, która przebudowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wieś Klicko, licząca 400 mieszkańców, znajduje się w odległości kilkuset metrów od granic administracyjnych miasta Myśliborza. Przebudowana droga odgałęzia się z drogi wojewódzkiej nr 128 i stanowi w praktyce jedyną drogę w miejscowości. Fatalny stan drogi (nierówna nawierzchnia asfaltowa, dziury w nawierzchni, podmywane nieutwardzone pobocze) oraz brak sieci kanalizacji deszczowej generowały potrzebę przebudowy drogi.

Inwestycja objęła przebudowę istniejącej drogi, budowę zjazdów z posesji oraz chodnika dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej nawierzchnie drogi, przebudowę istniejącego rurociągu gazu.

Inwestycja przeprowadzona została w ramach osi 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Jej całkowity koszt zamknął się w kwocie 951 539,57 zł, z czego 472 519,78 zł pochodził z RPO WZ.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa drogi wraz z jej odwodnieniem w m. Klicko, Gmina Myślibórz

Gmina Myślibórz