Z kalendarium RPO

Rewitalizacje w Stargardzie Szczecińskim

Remont staromiejskiego ratusza oraz utworzenie sali kinowo - widowiskowej w podziemiach Stargardzkiego Centrum Kultury będą współfinansowane ze środków unijnych – wicemarszałek Andrzej Jakubowski, w czasie swojej dzisiejszej wizyty w Stargardzie Szczecińskim, podpisał umowy o dofinansowaniu powyższych inwestycji środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Za projekt „Stargard Klejnot Pomorza - rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim” odpowiedzialna jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński. Całkowita wartość tego projektu wynosi  3 337 620 złotych, z czego dofinansowanie z RPO WZ wyniosło 1 688 810 złotych.

Celem rewitalizacji Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz funkcjonalności jednego z ważniejszych zabytków Stargardu, którego historia sięga XIII wieku. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie posadzek i schodów na wszystkich piętrach ratusza, roboty malarskie, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji elektrycznej i instalację sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego. Planowany jest również zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych, która umożliwi wjazd na pierwsze piętro budynku. Rewitalizacja ma na celu przede wszystkim przywrócenie historycznego charakteru zabytkowemu Ratuszowi, a to z kolei ma przełożyć się na wzrost atrakcyjności turystycznej Szlaku Klejnot Pomorza. Dodatkowo poprawi się funkcjonalność Ratusza oraz komfort mieszkańców, korzystających z usług wydziałów Urzędu Miejskiego, które mają swoją siedzibę w remontowanym obiekcie.

Gmina Miasto Stargard Szczeciński rozpoczęła swój projekt w kwietniu 2012 r. – zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2013 r.

Druga umowa o dofinansowanie, podpisana dziś przez wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego, dotyczyła projektu realizowanego przez Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim pn. „Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury”. Koszt całkowity tej inwestycji wynosi 2 003 243,79 złotych, a dofinansowanie środkami RPO WZ - 650 485,78 złotych.

Dzięki temu wsparciu, piwnica SCK (w której znajdowały się do tej pory kotłownia i pomieszczenia gospodarcze) zostanie przebudowana na salę wielofunkcyjną, z możliwością zmiany jej aranżacji - w zależności od potrzeb – na salę kinową, koncertową, widowiskową lub multimedialną salę konferencyjną z pełnym zapleczem technicznym, socjalnym i sanitarnym. Pomieszczenia zostaną dostosowane do wymogów użytkowych, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, aktualnych wymagań akustycznych, co przełoży się na komfortowe warunki użytkowania całego obiektu (infrastruktura sali zapewni funkcjonowanie kina, jak również obsługę kameralnych przedstawień estradowych, teatralnych i koncertowych). Nowopowstała sala kinowo-koncertowa wraz z niezbędnym zapleczem technicznym przyczyni się do zwiększenia powierzchni w mieście przeznaczonej na cele rekreacji i organizacji imprez masowych oraz spotkań artystycznych. Realizacja projektu rozwiąże też istotny problemem miasta jakim jest ograniczony dostęp do oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po realizacji projektu „Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury" na sali przewiduje się 2 stanowiska dla wózków inwalidzkich na stałym podeście o szerokości dostosowanej do wymiarów wózka.

Prace rewitalizacyjne rozpoczną się w czerwcu 2012 r., natomiast ich zakończenie planowane jest na kwiecień  2013 r.

Obie powyższe inwestycje realizowane są w ramach priorytetowej Osi 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działania 6.6  Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym, Poddziałania 6.6.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Galeria

Powiązane projekty

Stargard Klejnot Pomorza - rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim

Gmina Miasto Stargard Szczeciński