Z kalendarium RPO

Rosną szpitale marszałkowskie - postępy prac inwestycyjnych współfinansowanych ze środków RPO

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Marek Hok pokazał radnym oraz dziennikarzom place budowy pięciu marszałkowskich szpitali w naszym województwie.
 
Podczas wizytacji oceniono postępy prac inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystkie te projekty stanowią kluczowe inwestycje dla rozwoju województwa i są wpisane na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ.
 
 - Cztery placówki w Szczecinie i jedna w Koszalinie to pięć bardzo dobrych szpitali, które realizują teraz duże inwestycje o znaczeniu regionalnym, na łączną kwotę około 280 mln zł – mówił Członek Zarządu Województwa Marek Hok. – Połowę wartości tych inwestycji finansuje Unia Europejska. Ale placówki musiały zapewnić też wkład własny i jest to możliwe dzięki zaradności ich dyrektorów – dodał marszałek.
 
Objazdowe odwiedziny czterech szpitali w Szczecinie odbyły się we wtorek 5 października.
 
Pierwszy na trasie znalazł się plac budowy Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego. Projekt „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie” na łączną kwotę 80 780 000 zł polega na utworzeniu nowej zabudowy, gdzie powstaną gabinety badań z zapleczem zabiegowym, blok operacyjny chirurgii z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej, blok operacyjny ortopedii z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii, blok operacyjny torakochirurgii (tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc) z trzema nowymi salami operacyjnymi oraz lądowisko dla helikopterów lotniczego transportu sanitarnego. Otwarcie obiektu nastąpi w 2012 roku.
 - Prace budowlane na terenie szpitali przebiegają w imponującym tempie, a tempo przewiduje 1 kondygnację na 5 tygodni- mówił dyrektor szpitala Tomasz Grodzki.
 
Drugi szpital, który zwiedzono realizuje projekt na łączną kwotę 44 048 604 zł pn. „Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie”. Jest to Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”. Inwestycja doprowadzi do powstania m.in. bloku operacyjnego, izby przyjęć położniczo – ginekologicznej, sal przedporodowych, 4 sal porodowych, oddziałów: położnictwa, w tym położnictwo w systemie rooming-in (łóżka dla matki i dziecka w salach jedno i dwułóżkowych), patologii ciąży, noworodków, ginekologii, poradni: położniczo – ginekologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej oraz pracowni diagnostyki obrazowej. Zakończenie i oddanie do użytku zaplanowane jest już na grudzień br.
 - W jednym miejscu mali pacjenci znajdą kompleksową opiekę zdrowotną – mówił Paweł Gonerko,
z-ca dyrektora ds. medycznych szpitala w Zdrojach. – A centrum leczenia oparzeń dla dzieci będzie druga taką specjalistyczną placówką w kraju.
 
Następna wizyta miała miejsce w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.
Projekt pn. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” to zadanie realizowane za sumę 47 780 648 zł.W ramach tego przedsięwzięcia utworzone zostanie Centrum Zabiegowe, składające się z oddziału intensywnej terapii, bloków operacyjnych ogólnochirurgicznych, neurochirurgicznych, kardiochirurgicznych oraz chirurgicznych z transplantologią (przeszczepy nerek i wątroby). Centrum zostanie oddane do użytku w 2013 roku.
- Dzięki zlokalizowaniu w jednej strefie budynku Oddziału Ratunkowego, lądowiska dla helikopterów oraz Centrum Zabiegowego, czas udzielenia niezbędnej pomocy mieszkańcom województwa w nagłych przypadkach ulegnie znacznemu skróceniu – mówił dyrektor szpitala Mariusz Pietrzak.
 
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii to ostatni szpital, który pojawił się na trasie szczecińskiej objazdówki. Projekt „Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi” wynosi 44 500 000 zł. W nowym Centrum zostaną zlokalizowane wszystkie pracownie diagnostyczne i poradnie onkologiczne, apteka oraz dzienny i stacjonarny Oddział Chemioterapii. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie diagnostyki i terapii nowotworów piersi u kobiet przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik diagnostycznych oraz ich leczenie, zgodnie ze standardami europejskimi. Projekt ma doprowadzić do utworzenia nowego budynku, do którego przeniesione zostaną istniejące oddziały świadczące usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii nowotworów. Nowo wybudowany obiekt zlikwiduje również wszelkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zakończy się z końcem 2011 roku.
- Codziennie 100 specjalistów różnych branż budowlanych pracuje przy budowie w Centrum Onkologii, aby połączyć diagnostykę z terapią i rehabilitacją osób chorych na raka – mówiła dyrektor Krystyna Pieczyńska.
 
Odwiedziny w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zaplanowane zostały na środę 6 października. Projekt „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie” o łącznej wartości 59 487 406 zł zakłada przebudowę Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych, budowa Wielosalowego Zespołu Operacyjnego, budowa Budynku Internistycznego, wykonanie łączników pomiędzy nową i starą strukturą zabudowy. Pierwsza część inwestycji, czyli przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych miała swoje oficjalne otwarcie w czerwcu 2010 roku, a finalnie projekt zostanie oddany do użytku w roku 2011.

Powiązane projekty

Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji Pawilonu 2B - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje

Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie.

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie