Z kalendarium RPO

Rozwój uczelni i regionu

Lepszy dostęp i funkcjonalność budynków Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego dla potrzeb dydaktyki, poprawa warunków nauki i pracy badawczej – tak w skrócie można określić spodziewany efekt podpisanej właśnie umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków „A” i „B” Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego”.
 
Marszałek Władysław Husejko oraz Członek Zarządu  Wojciech Drożdż ze strony Województwa Zachodniopomorskiego oraz JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego Waldemar Tarczyński podpisali umowę o dofinansowaniu projektu w czwartek 17 grudnia 2009 r.
 
Uniwersytet Szczeciński otrzyma dofinansowanie ze środków RPO WZ w wysokości 3 882 805,00 PLN. Całkowita wartość projektu, to 7 765 611,50 PLN.
 
Celem projektu jest rozwój nowoczesnego ośrodka akademickiego – Uniwersytetu Szczecińskiego, dzięki poprawie jakości i dostępności infrastruktury Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Jako uczelnia przyciągamy dodatkowe pieniądze do regionu, przyczyniając się do jego rozwoju – mówił dziekan Wydziału, prof. Piotr Niedzielski. - Kształcimy wysokiej klasy specjalistów w dziedzinach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy. Wydział ukierunkowany na sektor usług jest przysłowiowym strzałem w „dziesiątkę”, bo większość zachodniopomorskich firm pracuje właśnie w tym sektorze. Dlatego jesteśmy niejako wpisani w strategię rozwoju Szczecina i regionu – mówił.
Jego słowa potwierdził Marszałek Władysław Husejko. – Wśród moich najbliższych współpracowników absolwenci tego wydziału. Członek Zarządu Województwa, Wojciech Drożdż i pani pełnomocnik ds. budżetu zadaniowego, Małgorzata Gorzałczyńska – Koczkodaj, obronili doktoraty na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Można powiedzieć, że opieram się na potencjale naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
JM Rektor Waldemar Tarczyński podkreślał ogromne możliwości, jakie otworzyła przed uczelnią akcesja Polski do Unii Europejskiej. – Wcześniej strategia uczelni zakładała przetrwanie, dziś zakłada rozwój – mówił i dodał: - Walczymy o jakość i możliwość prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie.
 
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynków „A” i „B” należących do WZiEU US, zlokalizowanych przy ulicy Cukrowej 8 oraz Krakowskiej 81.
 
 
            Realizacja inwestycji obejmie swoim zakresem:
1)       wybudowanie dodatkowej sali wykładowej na 120 osób;
2)       wybudowanie Auli Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na 100 osób;
3)       wybudowanie obszernego holu z punktem informacyjnym i nowym wejściem do obiektu;
4)       wybudowanie nowego dźwigu osobowego dla 12 osób;
5)       zamianę dotychczasowego pomieszczenia szatni (parter budynku „B” na dziekanat;
6)       przebudowę pomieszczeń piwnicznych na szatnię dostępną z nowoprojektowanego holu;
7)       wybudowanie zadaszonej zewnętrznej przestrzeni foyer na zapleczu budynku „A”;
8)       zagospodarowanie przestrzeni między budynkami;
9)       wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO);
10)   zakup wyposażenia meblowego; multimedialnego;
11)   zakup klimatyzatorów.
 
Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 4 stycznia 2010 roku, a jego zakończenie przewidywane jest na grudzień 2011 roku.
 
Projekty są realizowane w ramach osi 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uniwersytet Szczeciński