Z kalendarium RPO

RPO WZ dofinansuje przebudowę bazy edukacyjnej w Wałczu

Przybywa zachodniopomorskich inwestycji dofinansowywanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 15 grudnia br. marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko podpisał w Wałczu kolejne dwie umowy o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury edukacyjnejZespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pierwszy projekt starał się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne, drugi – w ramach Poddziałania 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe.

Uroczystość podpisania umów odbyła się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 99.

Podpisy pod umową o dofinansowanie projektu „Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym startem w dorosłość” złożyli: marszalek województwa Władyslaw Husejko oraz starosta powiatu wałeckiego Bogdan Wankiewicz i wicestarosta powiatu Jerzy Goszczyński.

Podpisy pod umową o dofinansowanie projektu Przebudowa budynku infrastruktury edukacyjnej PWSZ w Wałczu złożyli: marszałek województwa Władysław Husejko i JM Rektor uczelni, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek.

Podczas wizyty marszałka w Wałczu – oprócz wspomnianych wyżej umów – została podpisana także pre-umowa na przygotowanie do realizacji projektu kluczowego „Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy Głównymi Punktem Zasilania w miejscowościach Mirosławiec i Czaplinek”. W wałeckiej PWSZ z upoważnienia Beneficjenta projektu – firmy ENEA Operator Sp. z o.o., pre-umowę podpisał dyrektor Rejonu Dystrybucji Wałcz Mieczysław Jezierski.

 

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa budynku infrastruktury edukacyjnej PWSZ w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym startem w dorosłość

Powiat Wałecki