Inwestycje w powstanie innowacyjnej Kliniki Stomatologiczno - Ortodontycznej w Kołobrzegu przy ulicy Pomorskiej 7

Nazwa beneficjenta: 
EURO-DENTArtur Gliszczynski i Malgorzata Piela Spólka Cywilna

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
1 001 620.57
Wydatki kwalifikowalne: 
851 977.48
Dofinansowanie: 
511 186.49
w tym UE: 
434 508.50
Wkład własny: 
340 790.99
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-001/08
Nazwa beneficjenta: 
EURO-DENTArtur Gliszczynski i Malgorzata Piela Spólka Cywilna
Miejscowość: 
Kolobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu