Park linowy w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 
BODY SECRET S.C.

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
201 075.00
Wydatki kwalifikowalne: 
158 100.00
Dofinansowanie: 
94 860.00
w tym UE: 
94 860.00
Wkład własny: 
63 240.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
BODY SECRET S.C.
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu