Innowacja procesowa i produktowa polegająca na budowie warsztatu i zakupie przenośnego urządzenia do regeneracji turbosprężarek, optymalną drogą do wzrostu konkurencyjności firmy ANMAR.

Nazwa beneficjenta: 
ANMAR Anna Małgorzata Sobieraj

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
199 660.00
Wydatki kwalifikowalne: 
163 655.75
Dofinansowanie: 
98 193.45
w tym UE: 
98 193.45
Wkład własny: 
65 462.30
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-011/10
Nazwa beneficjenta: 
ANMAR Anna Małgorzata Sobieraj
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-893

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu